Tarkenna hakuasi

Tuula  Korhonen

Tuula Korhonen

Jatkuvan oppimisen asiantuntija

Jatkuvan oppimisen asiantuntija

Jatkuvan oppimisen keskus

tuula.korhonen@uef.fi | 050 384 6956

Toimin UEF/JOK:ssa jatkuvan oppimisen asiantuntijana ja suomi toisena kielenä (s2) opettajana. Työnkuvaani kuuluu erilaisten hankkeiden ja koulutusten suunnittelu, toteutus sekä projektipäällikkyys. Koulutukseltani olen äidinkielenopettaja. Erityisosaamistani on työelämälähtöinen s2-koulutus, siinä etenkin terveysalan s2-koulutusten suunnittelu ja niissä kouluttaminen. Yliopistourani aloitin Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa toimimalla usean vuoden ajan vastuukouluttajana maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksissa ja alkukartoituksissa. Maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseen liittyvistä, monipuolisista ja innostavista työtehtävistä minulla on kokemusta yli 20 vuoden ajalta. Olen toiminut asiantuntijajäsenenä erilaisissa maahanmuuttajiin liittyvissä työryhmissä, esim. laatimassa valtakunnallista koulutusmallia EU- ja ETA-alueen ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittaneille. Vuodesta 2017 olen kouluttanut maahanmuuttajalääkäreitä koulutusmallin mukaisissa koulutuksissa. Olin mukana kehittämässä työelämälähtöistä kielivalmennuksen mallia (INTOA – Maahanmuuttaneiden työllistymispalveluiden kehittäminen, 1.9.2012–31.12.2014, ESR-hanke) ja olen myös toiminut kielivalmentajana työpaikoilla. Vuonna 2023 pääsimme suunnittelemaan ja toteuttamaan pilottina Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle maahanmuuttajien omakielisen yhteiskuntaorientaatiojakson.

Julkaisut

1/1 kappaletta