VESA HIRVONEN

Yliopistonlehtori

Opetustehtäväni ovat uskonnonpedagogiikan, etiikan ja filosofian alalta. Tutkimusalojani ovat lapsuuskäsitysten historia, keskiajan ihmiskäsitykset ja luterilainen etiikka.


Työskentelen sekä Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolla että Teologian osastolla.

Yhteystiedot

Organisaatio

Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Sähköposti

vesa.hirvonen@uef.fi

Puhelin

050 442 2405

Avainsanat

Julkaisut