VESA PAAJANEN

Yliopistonlehtori

Eläinfysiologian yliopistonlehtori, oppiaineen varavastuuhenkilö


Toimin yliopistonlehtorina biologian oppiaineen toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Opetukseni perustuu oppijakeskeisiin blended-learning (esim. flipped classroom) ja työelämälähtöisiin menetelmiin (laboratorio- ja projektityöskentely). Pyrin niiden avulla kouluttamaan mahdollisimman monipuolisia opetusmenetelmiä hallitsevia aineenopettajia kouluihin ja työelämätaitoja osaavia tutkijoita biolaboratorioihin.
Olen toiminut neljässä hankkeessa, joille on myönnetty UEF:n oppimisympäristöjen kehittämisrahoitusta ja yhdessä jatkuvan oppimisen rahoitusta saaneessa hankkeessa. Lisäksi olen saanut 2018 sekä ainejärjestöltä hyvän opettajan palkinnon aktiivisesta, opiskelijat huomioivasta kurssien kehittämistyöstä, että UEF taitavan opettajan palkinnon innovatiivisesta verkko-opetuksesta.

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Ympäristö- ja biotieteiden laitos

Sähköposti

vesa.paajanen@uef.fi

Puhelin

050 442 3227

Avainsanat

Opetustehtävät

Vekko/Blended learning kurssit Solubiologiasta, Fysiologiasta ja Kehitysbiologia LuK opiskelijoille. Vekko/Blended learning kurssit ekofysiologuiasta ja hermofysiologiasta maisterivaiheen opiskelijoille. Opettajaopiskelijoiden koulutus tiedekunnassa.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Lukion opetussuunnitelman suunnittelutyöryhmä, opetushallitus 2018-2019
Biologian jaoksen asiantuntijajäsen, ylioppilaslautakunta 2019-
UEF:n opettajakoulutuksen yhteistyöryhmä 2019-
Oppimisen avoimuus asiantuntijaryhmä 2019-
Lumetin työelämätiimi 2018-
Lumetin jatkuvan oppimisen kehittämistyöryhmä 2018-
UEF:n opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä 2019-

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut