Tarkenna hakuasi

Vesa Paajanen

Yliopistonlehtori

Eläinfysiologian yliopistonlehtori, oppiaineen varavastuuhenkilö

Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

vesa.paajanen@uef.fi | 050 442 3227

Toimin yliopistonlehtorina biologian oppiaineen toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Opetukseni perustuu oppijakeskeisiin blended-learning (esim. flipped classroom) ja työelämälähtöisiin menetelmiin (laboratorio- ja projektityöskentely). Pyrin niiden avulla kouluttamaan mahdollisimman monipuolisia opetusmenetelmiä hallitsevia aineenopettajia kouluihin ja työelämätaitoja osaavia tutkijoita biolaboratorioihin.
Olen toiminut neljässä hankkeessa, joille on myönnetty UEF:n oppimisympäristöjen kehittämisrahoitusta ja yhdessä jatkuvan oppimisen rahoitusta saaneessa hankkeessa. Lisäksi olen saanut 2018 sekä ainejärjestöltä hyvän opettajan palkinnon aktiivisesta, opiskelijat huomioivasta kurssien kehittämistyöstä, että UEF taitavan opettajan palkinnon innovatiivisesta verkko-opetuksesta.

Julkaisut

24/24 kappaletta