VILIINA SILVONEN

Tutkijatohtori

Viliina Silvonen on folkloristi ja kulttuurintutkija, joka on erikoistunut karjalaiseen itkuvirsiperinteeseen. Väitöstutkimuksessaan (2022) Silvonen analysoi aunuksenkarjalaisten itkuvirsien tunteita ja affektiivisuutta sekä poetiikkaa tekstin, musiikin ja tunteen kokonaisuutena arkistoäänitteillä. Monitieteinen tutkimus yhdistää performanssi- ja käytäntöteoreettisia sekä tunne- ja affektiteoreettisia näkökulmia. Metodologisesti tutkimus perustuu teksti-, musiikki- ja äänianalyysiin sekä moniaistiseen havainnointiin. Kyynelkanavat-hankkeessa Silvonen laajentaa tutkimuskohdettaan nyky-Suomessa tavattavan itkuvirsiperinteen moninaisuuteen ja jatkumoon menneestä nykyisyyteen.

Silvonen on kiinnostunut menneen ja nykyisyyden vuorovaikutuksesta ja siitä, miten ihmiset uusintavat ja soveltavat perinnettä sekä minkälaisia merkityksiä ihmiset antavat perinteelle vaihtelevissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa.

Silvonen väitteli Helsingin yliopiston folkloristiikassa tammikuussa 2022. Kyynelkanavat-hankkeen tutkijana Silvonen työskentelee Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolla. Hän kuuluu Eloren ja Etnomusikologian vuosikirjan toimituskuntiin ja on yksi Päivystävä..

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Karjalan tutkimuslaitos

Sähköposti

viliina.silvonen@uef.fi

Puhelin

050 305 6295

Avainsanat

Tutkimusryhmät ja -projektit

Kyynelkanavat-hanke tarkastelee tieteen ja taiteen keinoin karjalaisen ja inkeriläisen itkuvirsiperinteen jatkumoa ja roolia modernissa suomalaisessa yhteiskunnassa.  Viliina Silvonen ja kansanmuusikko Emmi Kuittinen muodostavat työparin, jonka intressit kietoutuvat itkuvirsien moninaisuuteen perinteisestä rituaalisesta käytännöstä nykyajan esittäväksi taiteeksi. Työpari tarkastelee itkuvirsiesityksiä, konteksteja ja käytäntöjä etenkin affektiivisuuden ja tunteen näkökulmista.

Linkit

Tiedostot