Tarkenna hakuasi

Viliina  Silvonen

Viliina Silvonen

Tutkijatohtori

Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

viliina.silvonen@uef.fi

Viliina Silvonen on karjalaiseen itkuvirsiperinteeseen, tunteisiin ja perinteen muutokseen erikoistunut etnomusikologisesti suuntautunut folkloristi. Väitöstutkimuksessaan (2022) hän analysoi aunuksenkarjalaisten itkuvirsien tunteita ja affektiivisuutta sekä poetiikkaa tekstin, musiikin ja tunteen kokonaisuutena arkistoäänitteillä. Monitieteinen tutkimus yhdistää performanssi- ja käytäntöteoreettisia sekä tunne- ja affektiteoreettisia näkökulmia. Metodologisesti tutkimus perustuu teksti-, musiikki- ja äänianalyysiin sekä moniaistiseen havainnointiin. Postdoc-tutkimuksessaan Silvonen laajentaa tutkimuskohdettaan nyky-Suomessa tavattavan itkuvirsiperinteen moninaisuuteen ja jatkumoon menneestä nykyisyyteen sekä karjalaisen itkuvirsiperinteen ja sen suomalaisten nykysovellusten yhtä lailla kuin laajemmin karjalaisuuden ja suomalaisuuden suhteiden ympärillä käytäviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin.

Silvonen on kiinnostunut menneen ja nykyisyyden vuorovaikutuksesta ja siitä, miten ihmiset uusintavat ja soveltavat perinnettä, minkälaisia merkityksiä perinteelle annetaan vaihtelevissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa sekä minkälaisia keskusteluita perinteen ympärillä käydään.

Silvonen väitteli Helsingin yliopiston folkloristiikassa tammikuussa 2022. Kyynelkanavat-hankkeen tutkijana hän työskentelee Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolla. Hän kuuluu Eloren toimituskuntaan ja on yksi Päivystävä folkloristi -tiedeblogin perustajista ja toimittajista.

 

Tiedostot

1 kappaletta

Julkaisut

18 kappaletta