Tarkenna hakuasi

Ville  Piispanen

Ville Piispanen

Tutkimuspäällikkö

Historia- ja maantieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

ville-veikko.piispanen@uef.fi | 040 355 3982

0403553982
040 3553982
040 355 3982
+358 40 355 3982
+35840 355 3982
040 3553 982
+358 40 3553 982
+35840 3553 982
+358 40 3553982
+35840 3553982
+358403553982

Missioni on luoda uutta tietoa ja ymmärrystä yhteiskunnan kestävyystransitiosta yrittäjyyden näkökulmasta. Minua kiinnostaa miten yrittäjät sekä yritykset pyrkivät luomaan ja muokkaamaan liiketoimintaansa kohti kestävää kiertotaloutta. Luoden uusia kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia, liiketoimintamalleja sekä innovaatioita he tarjoavat keinoja ratkaisemaan syvälle juurtuneita taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä ongelmia, kuten ilmastonmuutosta ja kestävää resurssien käyttöä.

Toimin tutkimuspäällikkönä Kauppatieteiden laitoksella Innovaatiojohtamisen tutkimusryhmässä (INNO) sekä RESOURCE (Sustainable Resource Society: Circular Economy, Energy and Raw Materials) tutkimusyhteisössä.

Julkaisut

42 kappaletta