VIRVE VALTONEN

Yliopisto-opettaja

julkisoikeuden yliopisto-opettaja


Virve Valtonen (HM, HuK) on julkisoikeuden yliopisto-opettaja ja tohtorikoulutettava. Valtonen toimii tutkijana Hyvinvointioikeuden keskuksessa ja tekee väitöstutkimusta perusopetuksen kurinpidosta. Lisäksi keväällä 2022 Valtonen on mukana tutkimushankkeessa "Kuntaitsehallintohanke – Valtiosääntöoikeudellinen tarkastelu kunnallisen itsehallinnon laajuudesta".

Opettajana Valtonen on mukana koulutusoikeuden opintojaksolla sekä yhteistyössä Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun sekä Savonia ammattikorkeakoulun kanssa ylläpitämässä, kaikille avoimessa verkko-opintojaksolla Koulu lasten hyvinvointiympäristönä.