Globaali Vastuu ja Kehitysyhteistyö

Tämä on monitieteinen verkosto UEFin opettajille ja tutkijoille, jotka ovat mukana kehitysyhteistyössä ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä sekä kehitystutkimuksen eri aloilla etenkin globaalin etelän kontekstissa.

Harkittua vammaissosiaalityötä

01.07.2021 - 31.12.2023
Hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi vammaissosiaalityöhön sisältyvää harkintaa.

Hankkeessa tarkastellaan muun muassa, millaisissa tilanteissa vammaissosiaalityössä käytetään harkintaa ja harkintavaltaa, mihin harkinta perustuu, millaisena vammaissosiaalityön harkinta näyttäyty...

Jarkko Suhonen

Tutkimuspäällikkö, Tietojenkäsittelytieteen laitos

Jenni Korhonen

Yliopistonlehtori, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö