Alkuvoima - Älykäs sopeutuminen Pohjois-Karjalan maaseudulla

01.06.2021 - 31.12.2022
Esiselvityksessä tuotetaan tietoa ja etsitään ratkaisuja Pohjois-Karjalan maaseudun elinvoiman vahvistamiseksi älykkään sopeutumisen näkökulmasta. Selvityksessä tarkastellaan, miten väestöltään vähenevillä ja ikääntyvillä alueilla opitaan hallitsemaan muutoksia ja etsimään uusia ratkaisuja elinvo...

Jukka Sihvonen

Yliopisto-opettaja, Historia- ja maantieteiden laitos

Julkisten rahavirtojen kohdentuminen maaseutu- ja kaupunkialueille - RAVIT

01.05.2022 - 31.07.2024
Julkiset rahavirrat voidaan jakaa valtion ja kuntien verotuksella sekä sosiaaliturvamaksuilla
keräämiin tuloihin ja niiden käyttämiseen julkisiin menoihin. Nämä julkiset menot koostuvat pääasiassa
tulonsiirroista, julkisesta hallinnosta, terveydenhuollon ja koulutuksen järjestämises...

Kati Parppei

Yliopistonlehtori, Historia- ja maantieteiden laitos

KestäväMaaseutu

Päättynyt. 01.08.2020 - 30.07.2022
KestäväMaaseutu on osallistavaa toimintatutkimusta soveltava tutkimus- ja kehittämishanke, joka tuottaa asukas- ja yhteisölähtöistä tietoa hyvän elämän ja kuntien elinvoiman jäsentämiseen. Kehittämisosiossa edistetään asukkaiden, päättäjien ja viranhaltijoiden välistä vuoropuhelua ja tuetaan kun...