Silja Penttinen

Projektitutkija, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Nina Heiskanen

Yliopisto-opettaja, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Nina Sajaniemi

Professori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Miikka Eriksson

Yliopistonlehtori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Ameba-tiimi

01.09.2015 -
Itä-Suomen yliopiston oppimisympäristöjen tutkimusperustaisen kehittämisen Ameba-tiimi tutkii oppimista, opetusta ja oppimisympäristöjä korkea-asteella.