Asiantuntijaorganisaatioiden muuttuvat työyhteisökulttuurit Euroopassa

Päättynyt. 15.10.2018 - 30.09.2021
Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).
Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä työyhteisökulttuurin merkityksestä yrityksen tuottavuuden, toimivuuden ja työyhteisön jäsenten hyvinvoinnin kehittämisessä. Hankkeessa p...

Anneli Hujala

Projektitutkija, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos