Mikromuovitutkimus

Yliopistossa tehdään mikromuovien monitieteistä tutkimusta: erityisesti menetelmäkehitys ja analytiikka muovipartikkelien määrän ja laadun määrittämiseksi erilaisista ympäristönäytteistä (SIB Labs), kemiallisen analytiikan kehittäminen (Farmasia), vaikutusten arviointi vesieliöille (Ympäristö- ja...

Metsäbiotalouden näyteikkuna

Päättynyt. 01.05.2019 - 30.06.2021
Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus (päätoteuttaja), Metsähallitus, Lusto - Suomen Metsämuseo, Savonlinnan kesäyliopisto