Ympäristökulttuurin tutkijaverkosto

Ympäristökulttuurin tutkijaverkosto koostuu ihmisistä, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurin ja ympäristön välisistä suhteista. Valtakunnallinen verkosto edustaa kulttuuri- ja yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa ympäristötutkimuksessa. Verkosto sai alkunsa syksyllä 2007 Joensuussa ja sen toiminta o...

Elä merkityksellisesti – Kohti ikääntyvien eksistentiaalista hyvinvointia

Ikääntyvien määrä on ennen näkemättömässä kasvussa eikä nuoremmat sukupolvet tunne riittävästi ikääntyneiden eksistentiaalisia tarpeita tai kokemuksia elämän merkityksestä. Lisäksi koronaepidemian vuoksi ikääntyvien eksistentiaalinen hyvinvointi on vuoden 2020 aikana ollut haastettuna entistä ene...