Tarkenna hakuasi

Aihiolääketutkimusryhmä profiilikuva

Aihiolääketutkimusryhmä

Tutkimusryhmä
01.01.2017 -
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Johtajat

Aihiolääkkeitä (englanninkielisessä kirjallisuudessa prodrugs) kehittämällä pyritään ratkaisemaan lääkeaineiden farmaseuttisia ja farmakokineettisiä ongelmia, jotka rajoittavat niiden kliinistä käyttökelpoisuutta, muuttamatta kuitenkaan vaikutuspaikkaan päätyvän lääkeaineen farmakologisia vaikutuksia. Farmaseuttisia ongelmia, joiden vuoksi lääkeaineita muokataan kemiallisesti aihiolääketeknologian avulla, voivat olla lääkeaineen huono vesi- tai rasvaliukoisuus, huono kemiallinen pysyvyys tai ärsyttävyys. Aihiolääketeknologian avulla ratkaistavissa olevia farmakokineettisiä ongelmia lääkeaineen hyväksikäytettävyydelle voivat olla esimerkiksi lääkeaineen epätäydellinen imeytyminen, suuri ensikierron metabolia, nopea eliminoituminen tai lääkeaineen huono pääsy vaikutuspaikkaansa.

Prodrugs and Drug Delivery-tutkimusryhmän yksi päätutkimuslinjoista on hyödyntää elimistön omia aminohappojen (LAT1) ja glukoosin (GLUT1) kuljetinmekanismeja pyrittäessä kohdentamaan lääkeaineita syöpäsoluihin ja aivoihin.

 

Avainsanat

Julkaisut

12 kappaletta