Akvaattinen ekotoksikologia

Tutkimusryhmä

Kemikaalien, metallien sekä nano- ja mikrokokoisten partikkelien käyttäytyminen ja haitallisuus vesiympäristössä.

Akvaattisen ekotoksikologian tutkimusryhmämme tutkii erilaisten vesiympäristöön päätyvien haitallisten aineiden käyttäytymistä ja vaikutuksia vesiympäristössä. Olemme laajasti ekotoksikologian ja ekotoksisuuden testauksen osaajia. Lisäksi pilaantuneiden sedimenttien haitallisuuden ja kunnostamisen tutkimus on keskiössä. Teemme monitieteistä yhteistyötä, niin yliopiston sisällä kuin ulkopuolellakin.