Tarkenna hakuasi

ALL-YOUTH – Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään profiilikuva

ALL-YOUTH – Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään

Projekti
Päättynyt 01.01.2018 - 31.12.2023
Historia- ja maantieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

ALL-YOUTH – Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään rahoittajan logo ALL-YOUTH – Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään rahoittajan logo

ALL-YOUTH-tutkimushanketta rahoitetaan Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvostosta päätöksillä 312689 ja 312692.

Johtajat

Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnassa ja maailmassa kaipaavat vahvistamista. Moni nuorista on sitä mieltä, ettei politiikka ole heitä varten eikä se ota huomioon nuorten näkökulmia. Osa ei koe saavansa arvostusta yhteiskunnan jäseninä. Nuorten luottamuksen rapautuminen on otettava vakavasti, sillä se voi johtaa turhautumiseen ja lopulta horjuttaa yhteiskunnan tasapainoa. ALL-YOUTH – Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään –tutkimushanke pyrkii löytämään ratkaisuja nuorten aktivoimiseksi.

ALL-YOUTH on monitieteinen hanke, joka tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. Hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen vuorovaikutteisen hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen ja biotalouden näkökulmista.

Yhteistyö

Avainsanat

Johtajat

Professorit

Vanhemmat tutkijat

Väitöskirjatutkijat

Muut ryhmän jäsenet

Julkaisut

13 kappaletta