Alzheimerin taudin molekyyligenetiikka

Tutkimusryhmä

Alzheimerin tauti on yleisin etenevä muistisairaus ja tärkein dementian aiheuttaja maailmassa. Identifioimalla uusia Alzheimerin taudin syntyyn liittyviä riskigeenejä sekä tutkimalla niiden toiminnallisia vaikutuksia Alzheimerin taudin patogeneesissä, voidaan löytää uusia Alzheimerin taudin biologisia merkkiaineita ja siten edesauttaa taudin diagnoosiin, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyvien sovellutusten kehittämistä sekä uusien lääkeainekohteiden löytämistä.

Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet:
• Identifioida uusia Alzheimerin taudin patogeneesiin liittyviä geneettisiä riskitekijöitä laajoista Alzheimerin tautipotilasaineistoista
• Tuottaa uutta tietoa Alzheimerin taudin riskigeenimuutosten tautimekanismeista sekä tätä kautta tarjota uusia ennakoivia biomarkkereita sekä lääkeainekohteita Alzheimerin tautiin.

Tutkimuksen merkitys:
Tutkimuksesta saadut tulokset voivat johtaa uusien yksilöllistetyn lääketieteen sovellutuksiin sekä tehostaa Alzheimerin taudin etenemisen ennakointia. Tämä on ensinarvoisen tärkeää, sillä Alzheimerin tautiin sairastuvien henkilöiden entistä aikaisempi tunnistaminen on välttämätöntä tehokkaamman hoitovasteen saavuttamiseksi. Lisäksi on oletettavaa, että yksilötason riskigeeniprofiili määrittää entistä enemmän tulevaisuudessa millaista hoitoa kukin potilas saa.

Rahoittajat:
Suomen Akatemia, Sigrid Juselius säätiö, H2020-hankerahoitus, Kuopion yliopistollinen sairaala (VTR), Itä-Suomen yliopiston molekyylilääketieteen tohtoriohjelma, PMG-ADJ PND-funding, GenomMed-MSCA COFUND

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

  • Luukas Leppänen
    Luukas Leppänen
  • Anni Kolehmainen
    Anni Kolehmainen
  • Roosa-Maria Willman
    Roosa-Maria Willman

Yhteistyökumppanit