Tarkenna hakuasi

Alzheimerin taudin seurantatutkimus (ALSOVA) profiilikuva

Alzheimerin taudin seurantatutkimus (ALSOVA)

Projekti
01.01.2002 - 31.05.2030
Kliinisen lääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Johtajat

  Muistisairaudet tulevaisuuden haasteena

  Väestön ikääntyessä eri muistisairauksien hoidosta tulee yksi terveydenhuollon merkittävimmistä haasteista. Tällä hetkellä Suomessa on noin 120 000 vähintään lieväasteisesti muistisairautta sairastavaa ja yhtä monella on lievempää tiedonkäsittelyn ongelmaa. Vuosittain 13 000 henkilöä sairastuu dementia-asteiseen muistisairauteen. Alzheimerin tautia sairastaa yli puolet muistisairaista.

  Uutta tietoa tarvitaan

  Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa ALSOVA-tutkimuksessa seurattiin Alzheimerin tautiin äskettäin sairastuneita henkilöitä ja heidän omaishoitajiaan viiden vuoden ajan. Tutkimukseen osallistujat ovat Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueelta.

  Monitieteellisessä seurantatutkimuksessa yhdistetään lääke-, hoito- ja taloustieteellistä sekä farmakologista ja psykologista tietoa.

  Tutkimusta johtaa neurologian erikoislääkäri, professori Anne Koivisto Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen yksiköstä.

  Tutkimuksessa on saatu tietoa mm. sairastuneen oireiden muutoksesta viiden vuoden seurannan aikana, omaishoitajan jaksamisesta, sairastuneen ja omaishoitajan terveydentilasta ja elämänlaadusta, sekä lääkityksen, terveyspalveluiden ja muiden palvelujen käytöstä.

  Yksi tutkimuksen päätarkoituksista on selvittää sairauden alkuvaiheessa annetun kuntoutuksen (sopeutumisvalmennuksen) vaikuttavuutta sairastuneen ja hänen omaishoitajansa elämänlaatuun ja sairastuneen pitkäaikaishoitoon siirtymiseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on selvittää sairauden kuhunkin vaiheeseen liittyvää terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttöä ja kustannuksia. Tietoa voidaan hyödyntää laadukkaiden ja kustannusvaikuttavien – hoitomuotojen ja -ketjujen kehittämisessä ja resurssien tarpeen ennakoinnissa. Tulokset tukevat oleellisesti yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteita ja tuo lisätietoja mm. valtakunnalliseen Muistiohjelmaan.

  Tämä yhteiskunnallisestikin merkittävä tutkijalähtöinen tutkimushanke on kiinnostanut ja saanut tukea niin julkiselta sektorilta, yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä kuin yksityiseltä taholta ja kolmannelta sektorilta.

  Yhteistyö

   • Jaana Suhonen, MD, PhD, Neurologist, Health Care Leadership MBA, Senior Lecturer

    

   Brain Research Unit, Neurology, Institute of Clinical Medicine, UEF and NeuroCenter, Neurology, KUH, Finland

   • Tuula Pirttilä, MD, PhD, Professor, PI (2002-10)
   • Juhani Sivenius, MD, PhD, Professor Emeritus, Steering Committee Member (2002-15)
   • Markku Kalinen, RN, Research Assistant
   • Helena Mäkelä, RN, Research Assistant
   • Lotta Salo, MHS, Nutritional Therapist, Project Researcher

    

   Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto

   • Hannu Valtonen, MSc, PhD, Professor Emeritus, Steering Committee Member (2002-15)

    

   Hoitotieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto

   • Anna-Maija Pietilä, RN, PhD, Professor, Steering commitee member

    

   Memory Polyclinic, Jyväskylä Central Hospital, Jyväskylä, Finland

   • Pertti Karppi, MD, Geriatrician, Collaborator (2002-15)

    

   Center for the Evaluation of Value and Risk in Health (CEVR), Tufts Medical Center, Tufts University School of Medicine Boston, USA (2013-14)

   • Peter J Neumann, ScD, Professor, Director
   • Joshua T. Cohen, PhD, Research Associate Professor, Deputy Director
   • Pei-Jung Lin, MS, PhD, Project Director, Assistant Professor

    

   Department of Neurology, North Karelia Central Hospital, Joensuu, Finland

   • Asta Hiltunen, MD, Neurologist

  Opinnäytetyöt

   • Leino M. Komorbiditeetti Alzheimerin tautia sairastavilla – kolmen vuoden seurantatutkimus. Lääketieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, 2015.
   • Ryhänen J. Antipsykoottien käyttö Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla ja yhteys taudin vaikeusasteeseen ja käytösoireisiin – ALSOVA-tutkimuksen 3 vuoden seuranta. Farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto. 2014.
   • Ruokostenpohja N. Merkityksellisyyden kokeminen Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden omaishoitajien elämässä. Hoitotieteet, Itä-Suomen yliopisto, 2014.
   • Klemettilä M. Alzheimerin tautia sairastavien miesten puoliso-omaishoitajina toimivien naisten kokemuksellinen elämänlaatu: ALSOVA päiväkirjat. Hoitotieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto 2014.
   • Reimari N. Alzheimerin tautia sairastavan potilaan puoliso-omaishoitajan elämänlaatu kolmen vuoden seurannassa: Alsova tutkimus. Hoitotieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, 2013.
   • Mononen M: Neuropsykiatriset oireet lievässä Alzheimerin taudissa. Lääketieteen laitos, Itä-Suomen  yliopisto 2011.
   • Pulliainen M: Vaikuttavatko terveyspalveluiden tarve ja omaisen antama tuki lievää Alzheimerin tautia sairastavien terveyspalveluiden käyttöön? Kuopion yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, terveyshallinnon ja – talouden laitos. Kuopion Yliopisto 2009.
   • Isotalo A: Terveydenhuollon palveluiden käyttö ja omaishoidon tarve lievää Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla – spesifisen lääkehoidon vaikutus resurssien käyttöön ja kokonaiskustannuksiin. Farmaseuttinen tiedekunta, Kuopion yliopisto.

  Julkaisut

  23 kappaletta