Tarkenna hakuasi

Apteekkien lakisääteinen lääkeneuvonta profiilikuva

Apteekkien lakisääteinen lääkeneuvonta

Projekti
01.04.2024 - 30.04.2025
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Apteekkien lakisääteinen lääkeneuvonta rahoittajan logo

Sosiaali- ja terveysministeriö

Johtajat

Yhteyshenkilöt

Apteekeilla on lakisääteinen velvollisuus antaa asiakkailleen lääkeneuvontaa, mutta neuvonnan sisältö on määritelty sääntelyssä ylätasoisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselle toimeksiantaman projektin tavoitteena on laatia selvitys, jonka avulla voidaan kehittää lääkkeiden vähittäisjakeluun kuuluvaa lakisääteistä lääkeneuvontakokonaisuuden sääntelyä huomioiden apteekkien rooli osana lääkehoidon toteutusprosessia ja lääkkeiden toimittamisen monikanavaisuus.

Selvityksessä tulee määritellä lääkkeen toimituksen yhteydessä annettavan neuvonnan sisältö sekä rajanveto maksullisiin palveluihin liittyvään neuvontaan, huomioiden erikseen resepti- ja itsehoitolääkeneuvonta ja erilaisten asiakas- ja potilasryhmien tarpeet (mm. uuden lääkehoidon aloittava asiakas, pitkäaikaissairaan lääkehoidon onnistumisen seuranta).

Selvityksessä myös tulee määritellä ne neuvontatilanteeseen liittyvät asiat, jotka olisi tarkoituksenmukaista dokumentoida lääkkeen toimittamisen yhteydessä, jotta neuvonnasta hyötyisivät myös muut potilaan hoitoon osallistuvat ja potilas itse.

STM hyödyntää selvitystä taustamateriaalina lääkkeet ja apteekkitalous -hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa lääkehoitojen vaikuttavuutta, turvallisuutta ja laatua.

Yhteistyö

Avainsanat