Tarkenna hakuasi

Biogeokemian tutkimusryhmä profiilikuva

Biogeokemian tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä
01.01.1993 -
Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Johtajat

Esittelykuva ryhmästä Biogeokemian tutkimusryhmä

Biogeokemian tutkimusryhmä maaliskuussa 2024

Biogeokemian tutkimusryhmässä toteutettava tutkimus keskittyy tutkimaan ilmakehän kasvihuonekaasujen ja ilmakehäkemian kannalta tärkeiden reaktiivisten kaasujen taustalla olevia prosesseja. Ekosysteemit voivat toimia erilaisten kaasujen lähteinä tai nieluina, kuten esimerkiksi hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), dityppioksidi (N2O), typpimonoksidi (NO), typpihapoke (HONO) ja biogeenisesti haihtuvat orgaaniset yhdisteet (BVOC). Kaikilla näillä kaasuilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksessa. Tavoitteemme on kasvattaa tietämystä liittyen edellä mainittujen kaasujen (CO2, CH4, N2O, NO, HONO, BVOC) dynamiikkaan maataloudessa, metsissä, ikirouta-alueilla sekä vesistöympäristöissä sekä niiden biogeokemiallisiin ja mikrobiologisiin prosesseihin, jotka vaikuttavat päästöihin. Biogeokemian tutkimusryhmässä on noin 25 jäsentä ja heidän erikoistumisalat ovat maaperätieteissä, ympäristötieteissä, kasvihuonekaasupäästöissä, mikrobiologiassa, stabiileissa isotoopeissa, limnologiassa, prosessimallinnuksessa ja ilmakehäfysiikassa. Tutkimuksemme on hyvin poikkitieteellistä yhdistäen erilaisen osaamistaustan omaavien tutkijoiden erikoistumisalat. Teemme yhteistyötä ympäri maailman johtavien tutkijoiden kanssa. Lisäksi tutkimusryhmämme on erittäin kansainvälinen, sillä yli 50% ryhmän jäsenistä on kotoisin Suomen ulkopuolelta.

Biogeokemian tutkimusryhmän verkkosivut

Yhteistyö

Avainsanat

Johtajat

Professorit

Vanhemmat tutkijat

Tutkijatohtorit

Väitöskirjatutkijat

Teknikot

Professor Emeritus

Julkaisut

213 kappaletta