Biomedical Image Analysis

01.11.2016 -

Tutkimusryhmä

Aivokuvantaminen on luonut täysin uusia tapoja tarkastella elävissä aivoissa tapahtuvia muutoksia. Suuri osa näistä edistysakelista on seurausta kuva-analyysiin liittyvän algoritmiikan kehityksestä. Ryhmä kehittää laskennallisia algoritmeja aivokuvien sisältämän informaation analysoimiseksi.