Tarkenna hakuasi

BlackGreen - Kestäviä sovelluksia biohiilestä Pohjois-Karjalassa profiilikuva

BlackGreen - Kestäviä sovelluksia biohiilestä Pohjois-Karjalassa

Projekti
01.03.2024 - 31.12.2026
Metsätieteiden osasto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

BlackGreen - Kestäviä sovelluksia biohiilestä Pohjois-Karjalassa rahoittajan logo BlackGreen - Kestäviä sovelluksia biohiilestä Pohjois-Karjalassa rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus (päähankkeen toteuttaja), Oulun yliopisto ja Karelia Ammattikorkeakoulu Oy.

”BlackGreen – Kestäviä sovelluksia biohiilestä Pohjois-Karjalassa” jatkaa ”BlackGreen – Pohjois-Karjalan Biohiiliohjelma” -hanketta, jossa luotiin verkostoa biohiilen käytön edistämiseksi ja tutkimuksen aloittamiseksi. Pohjois-Karjalan biohiiliohjelman pohjalta tunnistettiin biohiilen raaka-aineen merkitys käyttökohteisiin nähden ja mahdollisuudet korkeamman jalostusarvon biohiilituotteissa. Näistä lähtökohdista uusi hanke keskittyy korkeamman jalostusarvon biohiilen tuotantoon ja käyttöön, edistäen biohiilisektorin liiketoimintamahdollisuuksia. Luonnonvarakeskus koordinoi hanketta, johon osallistuvat Itä-Suomen yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu, ja Oulun yliopisto, joista jokainen tuo vahvaa osaamista biohiilen loppukäytön ratkaisuihin. Edeltäneessä hankkeessa tehtiin biohiilen kilpailutilanne- ja markkina-analyysi sekä hiilen energiakäytön maa-analyysi EU-alueella. Hankkeessa tunnistettiin biohiilituotteet ja niiden sovellusalueet, määriteltiin biohiilen tuotevaatimukset ja toteutettiin logistiikka-analyysi tukemaan biohiilituotantoa ja markkinoiden kasvua. Lisäksi biohiileen liittyvät kiertotalouden ratkaisut ja liiketoiminta olivat tarkastelussa. Näiden osa-alueiden yhteisvaikutuksena saatiin kokonaisvaltainen näkemys biohiilen nykytilasta, potentiaalista ja mahdollisuuksista, mikä muodostaa pohjan uudelle tutkimus- ja selvityshankkeelle.
Uusi hanke ponnistaa tuotannon kestävyyden, teknologiaosaamisen ja tuoteratkaisujen konkretiaan. Työssä tarkastellaan kestävän tuotannon näkökulmaa elinkaarianalyysien avulla, kattaen puuvarojen tuoton ja hankinnan, sekä teknologiaelinkaarianalyysin. Tutkimus sisältää myös kaskadikäyttöä tukevan tarkastelun, jossa hyödynnetään tuotannon sivuvirtoja, kuten pyrolyysinesteitä. Maatalouden ratkaisuissa tutkitaan biohiilen mahdollisuuksia biostimulanttien tuotannossa ja lietteen stabiloinneissa. Lisäksi tarkastellaan biohiilen sovelluksia metallurgiassa, kasvualustoissa, suodattimissa, elektrodi- ja grafitointiratkaisuissa, sekä biohiilen tuotantoteknologiassa, ja teollisissa symbiooseissa. Hankkeeseen sisältyy biohiilen käytön pilottikokeita, demonstraatioita ja tuotannon koko elinkaaren mallinnusta. Tavoitteena on esitellä kestäviä käyttötapoja ja innovatiivisia ratkaisuja biohiilen hyödyntämiseksi eri sovelluksissa ja tuotantovaiheissa. Hanke tukeutuu biohiilen monipuoliseen potentiaaliin, joka voi parantaa viljelytekniikoita, sitoa hiiltä maaperään, ja edistää ruuantuotantoa sekä ilmastonmuutoksen hillintää. Lisäksi biohiili voi toimia raaka-aineena korkean teknologian ratkaisuille, kuten sähkökemiallisille innovaatioille ja sähköenergian varastointiratkaisuille.
Hankkeen tavoitteet on linjattu tukemaan Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton toimeenpanosuunnitelmaa, painottaen Uudistuvan teollisuuden ja kehittyvien teknologioiden sekä Puhtaiden ratkaisujen ja vihreän siirtymän näkökulmia. Lisäksi ne tähtäävät Metsäbiotalouden kehittämiseen, kuten turpeesta luopumisen ja älykkään erikoistumisen avulla toteutettavan vihreän siirtymän varmistamisen kautta. Hankkeen tavoitteet huomioivat myös Teknologiateollisuuden ja Maatalouden kehittämiskohteet, tarjoten monipuolisen näkökulman Pohjois-Karjalan alueen kestävään kehitykseen ja innovaatioihin.