Tarkenna hakuasi

BORFOR profiilikuva

BORFOR

Tutkimusryhmä
Esittelykuva ryhmästä BORFOR

Metsät, globaalimuutos ja biotalous - BORFOR

Tutkimusalueella selvitetään metsien hoidon ja käytön sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsien hiilidynamiikkaan, rakenteeseen ja ekosysteemipalveluihin, kuten metsäbiomassan tuottamiseen, luonnon monimuotoisuuteen, metsien hiilensidontaan ja virkistyskäyttöön. Lisäksi tutkitaan metsien hoidon sopeuttamistarvetta muuttuvassa toimintaympäristössä (mm. metsä- ja biotalouden monipuolistuminen, ilmastonmuutos) sekä mahdollisuuksia hillitä ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä metsien hoitoa ja käyttöä sopeuttamalla.

Tutkimus on monitieteistä, ja se hyödyntää sekä kokeellista tutkimusta (esim. puiden vaste ympäristötekijöiden muutokselle, metsäkasvien sopeutumismekanismit, metsäekosysteemien hiilidynamiikka, metsien hoito ja luonnon monimuotoisuus) että mallintamista (metsäekosysteemi- ja tuhoriskimallintaminen, elinkaarianalyysi, metsäsuunnittelun optimointisysteemit ja päätöksentukijärjestelmät, biometriaperusteinen mallintaminen ja laserkeilausaineistojen tulkinta ja paikkatietojärjestelmät).

Tutkimus on kansainvälisesti ja tieteellisesti erittäin korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Tutkimus vastaa ajankohtaisiin kansallisiin ja maailmanlaajuisiin, koko ihmiskuntaa koskeviin ongelmiin, joissa metsien kestävällä hoidolla ja käytöllä on merkittävä rooli.

Tiedostot

10 kappaletta

Avainsanat