Circular Economy of water in industrial processes

01.04.2021 - 30.03.2023

Projekti

Yhdessä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa toteutettava Business Finlandin rahoittama Co-innovation -hanke.

Tässä "Circular Economy of water in industrial processes", CEIWA -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään uusia digitaalisia ratkaisuja, teknologioita, vesijärjestelmän ohjausta ja lisäksi lainsäädännöllisiä vaikutuksia teollisuuden vesien kiertotalouden parantamiseksi. Projektin tulosten hyödyntäjiä ovat niin vesi-intensiiviset teollisuuden alat kuin teknologiatoimittajat ja palveluntarjoajat. Projektin tuloksia sovelletaan monille eri teollisuuden aloille. Itä-Suomen yliopiston osaprojektissa keskitytään teollisuuden prosessi- ja jätevesien monimetalli- ja mikromuovianalytiikan tutkimukseen ja kehitykseen.