Tarkenna hakuasi

Conifercom profiilikuva

Conifercom

Projekti
01.09.2021 - 31.08.2025
Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Conifercom rahoittajan logo

Kasvien välinen viestintä havupuilla: maanpäällinen- ja alainen resurssien kohdentaminen abioottisen stressin aikana (Conifercom)

Johtajat

Kasvien on osoitettu viestivän naapuriensa kanssa käyttäen maanpäällisiä ja -alaisia kemikaalisia signaaleja. Näitä vuorovaikutuksia nähdään usein, kun kasvinsyöjän vahingoittama kasvi vapauttaa kemikaaleja, jotka vahingoittumaton naapurikasvi tunnistaa. Vaikkakin haihtuvien yhdisteiden välittämä kasvien välinen vuorovaikutus havaittiin ensin leveälehtisillä puulajeilla, havupuita ei ole huomioitu tutkimusasetelmana. Viimeaikaiset tuloksemme ovat kuitenkin osoittaneet, että männyn fotosynteesi nousee vastauksena kemikaaliseen signaaliin, täten edustaen erinomaista ja uudenlaista tutkimuksasetelmaa. Abioottiset tekijät voivat muuttaa kasvien välistä vuorovaikutusta kasviin kohdistuvien suorien vaikutusten kautta, tai muuttamalla ilman tai maaperän ominaisuuksia, joiden läpi kemikaalinen signaali kulkee. Tässä projektissa tutkimme samanaikaisesti kasvien välistä vuorovaikutusta maanpäällä ja -alla ja resurssien kohdentamista vasteena kuivuuteen ja otsonisaasteeseen.

Yhteistyö