CROSSHARES konsortio - jäniseläintutkimus

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä on osa CROSSHARES konsortiota, joka tutkitaan rusakon ja metsäjäniksen risteytymisen biologisia seurauksia, hyödyntäen laajasti genomiikan ja molekyylibiologian menetelmiä.

Lajiutuminen on keskeinen teema evoluutiobiologiassa. Tästä huolimatta, lajiutumiseen johtavat molekulaariset mekanismit tunnetaan huonosti. Omat havaintomme metsjäniksen ja rusakon risteytymisestä Suomessa viittaisivat siihen, että mitokondrioilla olisi lajiutumisprosessissa keskeinen rooli. Mitokondrioiden proteiineista osa on äitilinjasssa periytyvän mitokondrio-DNA:n (mtDNA) ja osa molemmilta vanhemmilta perityn tuman DNA:n tuottamia. Näiden kahden solun osasen yhteensopivuus risteymissä saattaa olla keskeinen mekanismi lajirajan ylläpidossa. Tutkimuksemme tavoitteena on testata mitokondroiden ja tuman yhteensopivuutta sekä siten tunnistaa tämän keskeisiä tekijöitä. Tutkimus ei pelkästään auta ymmärtämään lajiutumismekanismeja, vaan tuo uutta tietoa mitokondrioiden toiminnasta, mitokondrioiden ja tuman välisestä viestinnästä sekä ihmisen aineenvaihduntasairauksien tautimekanismeista.

Risteymätutkimuksen lisäksi olemme myös laajemmin kiinnostuneita jänisten loisista, populaatiogenetiikasta, evoluutiosta sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista rusakon ja metsäjäniksen levinneisyyteen ja ekologiaan.