Tarkenna hakuasi

DEPKuopio profiilikuva

DEPKuopio

Tutkimusryhmä
07.11.2022 -
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Johtajat

Monimuotoinen motivoiva elintapaohjaus osana masennuksen hoitoa perusterveydenhuollossa

DEPKuopio – Toipuminen ja Terveys on monitieteinen tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää masennuksen tukihoitona toteutettavan motivoivan elintapaohjauksen vaikutuksia masennuksesta toipumiseen, mielen hyvinvointiin, elämänlaatuun ja fyysiseen terveyteen perusterveydenhuollon aikuisilla masennuspotilailla. Myös kustannusvaikuttavuuden arviointi on keskeinen tavoite.

Tutkittavat (210 henkilöä) rekrytoidaan Pohjois-Savon hyvinvointialueella perusterveydenhuollon palveluissa 11/2022 alkaen. Tutkimus on satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. Tutkimusinterventiona on motivoivan haastattelun keinoin toteutettu yksilöllinen elintapaohjaus masennuksen tukihoitona, joka kohdistuu liikuntaan, ravitsemukseen ja stressinhallintaan. Elintapaohjaus sijoittuu 3 kuukauden ajanjaksolle ja se toteutetaan yhteistyössä Savon Sydänpiirin kanssa. Verrokkina on tavallinen masennuksen hoito (ei elintapaohjausta) omalla hoitotaholla. Molemmissa ryhmissä tutkittavien masennuksen hoito jatkuu yksilöllisen suunnitelman mukaan omalla hoitotaholla. Tutkittavien toipumista ja terveyttä seurataan kyselylomakkein, verikokein ja mittauksin yhteensä kahden vuoden ajan.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Savon hyvinvointialueen, Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Oslon yliopiston kanssa.

Avainsanat