Tarkenna hakuasi

Diakonien ja auttamisen tutkimusprojekti profiilikuva

Diakonien ja auttamisen tutkimusprojekti

Projekti
15.03.2013 - 15.09.2033
Teologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Johtajat

Esittelykuva ryhmästä Diakonien ja auttamisen tutkimusprojekti

Projektin tunnuskuva: diakonit ja sosiaalinen toiminta liittyvät yhteen, mutta ovat pääosin erossa toisistaan

Kautta kristillisen kirkon historian kirkkoa on johtanut piispa, seurakunnissa on toiminut pappi ja mukana on ollut myös diakoni. Mikä on ollut diakonin asema, rooli ja tehtävä. Onko hän ollut nöyrä ja kaikkialla avustava heikkojen ja sairaiden hoitoon keskittynyt avustaja, kuten 1800-luvulla opetettiin ja silloiset tutkimukset väittivät. Vai onko hän ollut yksi seurakunnan ja kirkon johtajista, kuten uusimmat tulokset osoittavat? Ja miksi tutkimukset ovat eri aikoina ja eri kristillisissä piireissä tulleet erilaisiin tuloksiin. Siihen paneutuu tämä projekti ja sitä kuvataan oheisessa projektin alkutilannetta kuvaavassa videossa.

Projektin tarkempi sisältö

Projektin taustalla on paradigman muutos diakonian tutkimuksessa. Tarkempia tietoja: klikkaa.

Viimeaikainen diakoniaa koskeva keskustelu on saanut uutta puhtia kielitieteellisistä analyyseistä, joita tutkijat kuten John N. Collins (1990, 2014) ja Anni Hentschel (2006/2013) ovat tehneet. Vaikka olemme saaneet ymmärryksen diakoniaan liittyvän sanaston merkityksistä, emme ole vielä täysin soveltaneet tätä tietoa seurakuntaelämän toimintoihin (Gooder 2006, Collins 2012b).

Projektin luonne on metaprojekti. Se pyrkii yhdistämään eri tutkimusten tietoja. Metaprojektin tavoitteena on kerätä korkeatasoisia tieteellisiä uudelleentulkintoja, järjestää niitä ja edistää vanhojen (2. – 7. vuosisadan) lähteiden uudelleentarkasteluja diakonian osalta.

Tarkemmat toimintatapojen kuvaukset saat tästä

Näin ollen projekti pyrkii löytämään tarkkoja tulkintoja ja oikaisemaan virhetulkintoja diakoniasta ja sen tulkinnasta eri aikoina. Tämä puolestaan luo mahdollisuuksia diakonian uudelleentulkinnalle, erityisesti ekumeenisissa keskusteluissa diakonien ja diakonissojen tehtävistä ja rooleista. Jos on käytössä yksiåpuolinen tai jopa vääristelevä käsitys diakonien tehtävistä ja diakonia-sanan merkityksestä eri vuosisatoina, on hankala saavutta yksimielisyyttää siitä, minkälaiseen yhteiseen näkemykseen diakonien roolista kirkossa tulisi pyrkiä. Projektissa käsitellään myös diakonin/diakonissan tehtäviä ja toimintoja sekä varhaisten kristittyjen keskinäistä tukea.

Pääasiallinen tapa saavuttaa tämä tavoite on tiedon levittäminen (internet-sivujen, sähköpostien, kokousten jne. kautta) ja siten helpottaa yhteistyötä tutkijoiden ja muiden projektien välillä. Tämä voi myös johtaa uusiin tutkimusprojekteihin yksilöistä tai aiheista, joita ei ole vielä käsitelty. Muitakin menetelmiä voi nousta esiin.

Tällä sivulla keräämme tietoa aiheista, jotka käyttävät vanhoja lähteitä samalla tavalla tai tavoin, jotka ovat John N. Collinsin teoksen osoittamien lähestymistapojen mukaisia. Sivu ei keskustele diakonien toivotusta roolista, vaan keskittyy varhaisten lähteiden tulkintaan ja analyysiin alkuperäisellä kielellä.

The project works on English, see this page on English here, please

Tiedostot

2 kappaletta

Avainsanat