Tarkenna hakuasi

Eksistentiaalinen hyvinvointi profiilikuva

Eksistentiaalinen hyvinvointi

Tutkimusryhmä
01.01.2021 -
Teologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Johtajat

Eksistentiaalinen hyvinvointi voidaan määritellä kokemukseksi siitä, että ihminen kokee henkilökohtaisen olemassaolonsa merkitykselliseksi ja itsensä kykeneväiseksi selviytymään elämän tuomista haasteista (ks. Visser ym. 2017; Macdonald 2000). Tutkimusryhmänä Eksitentiaalinen hyvinvointi tarkastelee erilaisia ilmiöitä, jotka liittyvät elämän merkitykseen ja tarkoitukseen (ks. Martela & Steger 2016). Tutkimusten tavoitteena on ymmärtää henkilökohtaista kokemus siitä, mikä tekee elämästä mielekästä tai miten merkityksellisyyttä voitaisiin tukea, kun merkityksen kriisit ilmaantuvat (ks. esim. Park 2013; Schnell 2009).

Elämän merkitys on kiinteästi kietoutunut yksilön hyvinvointiin (katso Heintzelman & King 2014; Ryff 2012; Steger 2009; Deci & Ryan 2012). Käsitteenä elämän merkitys sisältää merkityslähteet, merkityksellisyyden ja merkityksen kriisit. Merkityslähteet ovat osa ihmisen persoonallisuutta: nämä osittain tiedostamattomat lähteet ohjaavat yksilön arjen orientoitumista, toimia ja sitoumuksia. Kun elämä on tasapainossa, merkityslähteitä harvoin pohditaan ja elämä koetaan merkitykselliseksi.  Kriisit puolestaan ravistelevat tätä tasapainon kokemusta. Selviytyäkseen kriiseistä ihminen etsii uusia merkityslähteitä ja kokee jäljellä olevat merkityslähteet tärkeämmiksi. (esim. Baumeister 1991; Schnell 2009; Park 2013.)

 

Avainsanat