Tarkenna hakuasi

Ennustaako älykkyys ja persoonallisuus riskikäyttäytymistä? profiilikuva

Ennustaako älykkyys ja persoonallisuus riskikäyttäytymistä?

Projekti
01.09.2020 - 31.08.2024
Kauppatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Johtajat

Tässä tutkimusprojektissa tarkastellaan, kuinka kognitiiviset kyvyt, luonteenpiirteet ja sosioekonominen tausta ennustavat yksilöiden riskinottoa ja pelikäytöstä rahapelimarkkinoilla. Tutkimuksissa hyödynnetään ainutlaatuista aineistoa, jossa yhdistyvät rekisteriaineisto suomalaisten sosioekonomisesta taustasta, pelaajatiliaineisto ravivedonlyöjistä sekä puolustusvoimien aineisto varusmiesten kognitiivisista kyvyistä ja luonteenpiirteistä. Aineisto mahdollistaa johtopäätösten tekemisen riskikäyttäytymisestä aidossa markkinaympäristössä, jossa useita taustamuuttujia voidaan huomioida samanaikaisesti. Tutkimustulokset avaavat uusia näköaloja rahapelikäyttäytymiseen ja riskinalaisen päätöksenteon teorioihin. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa esimerkiksi analysoitaessa kuluttajien taloudellista päätöksentekoa tai rahapelimarkkinoita. Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia.

Avainsanat

Johtajat

Muut ryhmän jäsenet