Tarkenna hakuasi

Etäjohtaminen digitaalisen viestinnän avulla profiilikuva

Etäjohtaminen digitaalisen viestinnän avulla

Tutkimusryhmä
01.09.2021 - 31.08.2026
Kauppatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Johtajat

Tutkimusprojektissa tarkastellaan etäjohtamista digitaalisen viestinnän avulla liike-elämän kontekstissa, keskittyen erityisesti palveluyrityksiin. Etäjohtajien viestintään liittyviä strategioita ja käytänteitä sekä heidän digitaalista
vuorovaikutusosaamistaan tutkitaan Suomessa ja Japanissa. Ylimmän johdon ja keskijohdon asiantuntijahaastattelut, täsmäryhmähaastattelut ja osallistujien havainnointi suoritetaan isoissa IT-alan yrityksissä molemmissa maissa. Laadullisten maakohtaisten aineistojen yhdistämisen kautta tutkimuksessa tuotetaan uusi teoreettinen käsite: etäjohtajien digitaalinen vuorovaikutusosaaminen (DICO). Tavoitteena on määritellä ja operationalisoida uusi teoreettinen käsite ja tuottaa mittari, jonka avulla voidaan tutkia, onko etäjohtajien digitaalisella vuorovaikutusosaamisella yhteys työntekijöiden motivaatioon, työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen sekä heidän työnsä tuloksiin. Mittaaminen toteutetaan suuressa kansainvälisessä palvelualan (IT-ala) yrityksessä.

Yhteistyö

  • professori Akiko Asai, J.F. Oberlin yliopisto

  • professori Kiyoshi Hori, J.F. Oberlin yliopisto

  • professori Brian Spitzberg, San Diego State University

  • professori Pekka Isotalus, Tampereen yliopisto

  • dosentti Anne Laajalahti, Vaasan yliopisto

  • erikoistutkija Sanna Herkama, Turun yliopisto

Avainsanat

Julkaisut

16 kappaletta