Etäjohtaminen digitaalisen viestinnän avulla profiilikuva

Etäjohtaminen digitaalisen viestinnän avulla

Tutkimusryhmä
01.09.2021 - 31.08.2026
Kauppatieteen laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Johtajat

Tutkimusprojektissa tarkastellaan etäjohtamista digitaalisen viestinnän avulla liike-elämän kontekstissa, keskittyen erityisesti ylimpään
johtoon IT-alan yrityksissä. Etäjohtajien viestintään liittyviä strategioita ja käytänteitä sekä heidän digitaalista
vuorovaikutusosaamistaan tutkitaan Suomessa ja Japanissa. Asiantuntijahaastattelut, täsmäryhmähaastattelut ja osallistujien
havainnointi suoritetaan isoissa IT-alan yrityksissä molemmissa maissa. Laadullisten maakohtaisten aineistojen yhdistämisen kautta
tutkimuksessa tuotetaan uusi teoreettinen käsite: etäjohtajien digitaalinen vuorovaikutusosaaminen (DICO). Tavoitteena on
operationalisoida käsite ja tuottaa mittari, jonka avulla voidaan tutkia onko etäjohtajien digitaalisella vuorovaikutusosaamisella
positiivinen yhteys työntekijöiden motivaatioon, työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen sekä heidän työnsä tuloksiin. Mittaaminen
toteutetaan suuressa kansainvälisessä IT-alan yrityksessä.

Yhteistyö

  • professori Akiko Asai, J.F. Oberlin yliopisto

  • professori Kiyoshi Hori, J.F. Oberlin yliopisto

  • professori Brian Spitzberg, San Diego State University

  • professori Pekka Isotalus, Tampereen yliopisto

  • dosentti Anne Laajalahti, Vaasan yliopisto

  • erikoistutkija Sanna Herkama, Turun yliopisto

Avainsanat