Etäjohtaminen digitaalisen viestinnän avulla

01.09.2021 - 31.08.2026

Tutkimusryhmä

Tutkimusprojektissa tarkastellaan etäjohtamista digitaalisen viestinnän avulla liike-elämän kontekstissa, keskittyen erityisesti ylimpään johtoon IT-alan yrityksissä. Etäjohtajien viestintään liittyviä strategioita ja käytänteitä sekä heidän digitaalista vuorovaikutusosaamistaan tutkitaan Suomessa ja Japanissa. Tutkimusprojektiin liittyy etäjohtamisen ja digitaalisen viestinnän blogi: https://blogs.uef.fi/etajohtaminen/

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Suomen Akatemia

Etäjohtaminen digitaalisen viestinnän avulla rahoittajan logo

Tutkimusprojektissa tarkastellaan etäjohtamista digitaalisen viestinnän avulla liike-elämän kontekstissa, keskittyen erityisesti ylimpään
johtoon IT-alan yrityksissä. Etäjohtajien viestintään liittyviä strategioita ja käytänteitä sekä heidän digitaalista
vuorovaikutusosaamistaan tutkitaan Suomessa ja Japanissa. Asiantuntijahaastattelut, täsmäryhmähaastattelut ja osallistujien
havainnointi suoritetaan isoissa IT-alan yrityksissä molemmissa maissa. Laadullisten maakohtaisten aineistojen yhdistämisen kautta
tutkimuksessa tuotetaan uusi teoreettinen käsite: etäjohtajien digitaalinen vuorovaikutusosaaminen (DICO). Tavoitteena on
operationalisoida käsite ja tuottaa mittari, jonka avulla voidaan tutkia onko etäjohtajien digitaalisella vuorovaikutusosaamisella
positiivinen yhteys työntekijöiden motivaatioon, työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen sekä heidän työnsä tuloksiin. Mittaaminen
toteutetaan suuressa kansainvälisessä IT-alan yrityksessä.

Avainsanat

Ajanjakso

01.09.2021 - 31.08.2026

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit

Linkit