Farmaseuttinen Fysiikka

Tutkimusryhmä

Kiinteiden farmaseuttisten materiaalien fyysis-kemialliset ominaisuudet määräävät olennaisesti materiaalien käyttätymisen, stabiiliuden ja vaikutuksen niiden elinkaaren aikana. Materiaalin käyttäytymisen ennustaminen sen prosessoinnin, säilytyksen ja annostelun aikana vaatii syvää ymmärrystä termodynamiikasta, kinetiikasta sekä materiaalin rakenteellisista ominaisuuksista. Tarvittavan taustatiedon saamiseksi joudutaan käyttämään laajasti eri karakterisointi menetelmiä sekä vahvaa teoreettista ammattitaitoa tiedon tulkitsemiseksi kyseessä olevan ongelman ratkaisemiseksi. Farmaseuttisen fysiikan ryhmä on erikoistunut termoanalyyttisiin menetelmiin, röntgensädediffraktioon, kalorimetriaan, kaasu adsorptioon ja spektroskopisiin menetelmiin yhdessä mikroskopisten menetelmien kanssa karakterisoidakseen eri materiaaleja. Ryhmän mielenkiintona on kehittää nanohuokoista piitä monipuoliseksi lääkeainekantajaksi, hyödyntää sitä jätevesien puhdistamiseen sekä kehittää sitä uudeksi materiaaliksi Li-ioni akkuihin.

Ryhmän sivut

Ryhmän jäsenet - UEF