Filosofian tutkimus- ja opetusryhmä

01.01.2021 -

Tutkimusryhmä

Itä-Suomen yliopistossa filosofian oppiaine on yhteiskunta- ja kauppatieteellisessä tiedekunnassa kahdella eri laitoksella, oikeustieteissä ja yhteiskuntatieteissä. Oppiaine toimii kummallakin kampuksella.
Oppiaineen kolme yliopistonlehtoria vastaavat filosofian opetuksesta koko yliopistolle. Lisäksi yhteiskuntatieteiden yliopistonlehtori on filosofiasta väitellyt, ja tutkimusryhmään kuuluu myös oikeusfilosofian alaan väitöskirjaa tekevä. Filosofiasta voi opiskella perus- ja aineopinnot; sivuaineoikeus on kaikille vapaa. Filosofian opetusohjelma löytyy weboodista/pepista; lisätietoa myös kamussa: https://kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa/
Filosofian tutkimus kohdistuu erityisesti etiikkaan, oikeus- ja yhteiskuntafilosofiaan sekä tieteen- ja mielenfilosofiaan. Tarkemmin tutkimuksesta on selostettu ryhmän jäsenten omilla UEFconnect-sivuilla.