Filosofian tutkimus- ja opetusryhmä

01.01.2021 -

Itä-Suomen yliopistossa filosofian oppiaine on yhteiskunta- ja kauppatieteellisessä tiedekunnassa kahdella eri laitoksella, oikeustieteissä ja yhteiskuntatieteissä. Oppiaine toimii kummallakin kampuksella.
Oppiaineen kolme yliopistonlehtoria vastaavat filosofian opetuksesta koko yliopistolle. Filosofiasta voi opiskella perus- ja aineopinnot; sivuaineoikeus on kaikille vapaa. Filosofian opetusohjelma löytyy weboodista; lisätietoa myös kamussa: https://kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa/
Filosofian tutkimus kohdistuu erityisesti etiikkaan, oikeus- ja yhteiskuntafilosofiaan sekä tieteen- ja mielenfilosofiaan. Tarkemmin tutkimuksesta on selostettu ryhmän jäsenten omilla UEFconnect-sivuilla.