Tarkenna hakuasi

FIND D-vitamiinitutkimus profiilikuva

FIND D-vitamiinitutkimus

Projekti
01.01.2012 - 31.12.2030
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Johtajat

Finnish Vitamin D Trial (FIND) -tutkimuksessa satunnaistettiin 2495 60 vuotta täyttänyttä miestä ja 65 vuotta täyttänyttä naista viiden vuoden ajaksi joko lumevalmisteryhmään tai ryhmiin, jotka saivat joko 40 tai 80 mikrogrammaa D3-vitamiinia päivässä. Kaikki tutkittavat saivat halutessaan käyttää omaa D-vitamiinivalmistettaan korkeintaan 20 mikrogrammaa vuorokaudessa, joka oli tutkimuksen alussa suositus tälle ikäryhmälle. Tutkittavilla ei ollut tutkimuksen alussa sydän- tai verisuonitautia tai syöpää, jotka olivat tutkimuksen päätutkimusaiheita. Tutkittavilta kerättiin tutkimuksen alussa ja sen aikana tutkimuslomakkeilla kattavasti tietoa muun muassa elintavoista, ravitsemuksesta, sairauksien riskitekijöistä sekä sairauksien ilmaantumisesta. Tutkittavia seurataan myös kansallisista terveysrekistereistä.

Noin viidesosalle satunnaisesti valituista tutkittavista tehtiin tarkempia tutkimuksia ja heiltä otettiin verinäytteet.

Tutkimuksen kliininen osuus toteutettiin vuosina 2012-18 ja hankkeen raportointi jatkuu edelleen.

Ajankohtaista

Avainsanat

Johtajat

Tutkijat, UEF

Muut ryhmän jäsenet

Julkaisut

11 kappaletta