Grand Duchy

Tutkimusryhmä

Suomen suuriruhtinaskunta poliittisena tilana. Käsitehistoriallinen tutkimus.

Suomen suuriruhtinaskunta poliittisena tilana -hanke on Suomen akatemian rahoittama nelivuotinen tutkimusprojekti. Se tutkii, millaisia merkityksi Suomen suuriruhtinaskunnalle annettiin poliittisen toiminnan tilana osana Ruotsin ja Venäjän imperiumeja. Tutkimus hyödyntää uusia digitaalisia aineistoja ja menetelmiä, jotka paljastavat entistä tarkemmin, miten ja milloin käsite sai uusia merkityksiä, jotka vahvistivat uudenlaista käsitystä Suomesta poliittisen toiminnan tilana, valtiona ja kansakuntana. Tavoitteena on osallistua laajempaan eurooppalaiseen keskusteluun modernin valtion synnystä, jonka keskeisenä juonteena on nähty valtion käsitteen erkaantuminen hallitsijan persoonasta.