Tarkenna hakuasi

Harkittua vammaissosiaalityötä profiilikuva

Harkittua vammaissosiaalityötä

Projekti
Päättynyt 01.07.2021 - 31.12.2023
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Harkittua vammaissosiaalityötä rahoittajan logo

Johtajat

Hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi vammaissosiaalityöhön sisältyvää harkintaa.

Hankkeessa tarkastellaan muun muassa, millaisissa tilanteissa vammaissosiaalityössä käytetään harkintaa ja harkintavaltaa, mihin harkinta perustuu, millaisena vammaissosiaalityön harkinta näyttäytyy eri näkökulmista tarkasteltuna ja millaisia mahdollisuuksia ja haasteita harkintaan liittyy. Tutkimushanke koostuu viidestä työpaketista (TP):

TP1: Kollegiaalinen harkinta vammaissosiaalityössä (Lapin yliopisto)
TP2: Oikeudellinen harkinta vammaissosiaalityössä (Lapin yliopisto)
TP3: Harkinta vammaissosiaalityön palveluohjauksessa (Lapin yliopisto)
TP4: Harkinta ja asiakkaiden itsemääräämisoikeus (Kehitysvammaliitto)
TP5: Harkinta asiakasnäkökulmasta (Itä-Suomen yliopisto)

Lisätietoja: https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/Harkittua-vammaissosiaalityota

Avainsanat