Tarkenna hakuasi

Huolen ja huolenpidon maaseutu (HUOMA) profiilikuva

Huolen ja huolenpidon maaseutu (HUOMA)

Projekti
01.08.2023 - 31.12.2025
Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriö

Huolen ja huolenpidon maaseutu (HUOMA) rahoittajan logo

Tutkimushankkeessa tarkastellaan maaseutua koettuna ja elettynä huolen ja huolenpidon tilana. Maaseudulla tiedetään olevan eräitä arkea varjostavia huolenaiheita, mutta toisaalta maaseutua pidetään usein turvallisena, yhteisöllisenä ja ihmisestä huolta pitävänä elinympäristönä. Jyväskylän yliopiston johtamassa hankkeessa Itä-Suomen yliopisto keskittyy terveyteen ja paikallisyhteisöihin liittyviin huoliin ja huolenpitoon maaseudulla ja Jyväskylän yliopisto työikäisten kokemaan toimeentulohuoleen.

Itä-Suomen yliopiston hankeosuudessa tutkitaan maaseudun asukkaiden henkeen ja terveyteen liittyviä turvallisuushuolia eri puolilla Suomea. Hankkeessa tuotetaan ymmärrystä synnyttämiseen ja odotusaikaan liittyvistä huolista ja turvallisuutta tuottavista ja heikentävistä tekijöistä etääntyvien terveyspalveluiden maaseudulla. Myös yksin asuvien ikääntyvien kokemuksia arjen turvallisuudesta ja terveyteen liittyvästä huolesta ja huolenpidosta tarkastellaan. Lisäksi hankkeessa perehdytään paikallisten kyläyhteisöjen turvallisuustyöhön ja huolenpitoon ja kerätään tietoa paikallisyhteisöjen huolenpidon toimintamalleista ja siitä, millä tavalla huolenpitoa tulisi kehittää maaseudulla.

Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston hankeryhmän esityksestä Maatilatalouden kehittämäsrahasto Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista. Hanketta johtaa Hanna-Mari Ikonen Jyväskylän yliopistosta.

Yhteistyö

Maaseutupolitiikka-logoJyväskylän yliopiston logo

Avainsanat