Tarkenna hakuasi

Hyvät käytännöt työssä jatkamiseksi ja työhön paluun tukemiseksi mielenterveyssyistä johtuvan sairauspoissaolon jälkeen profiilikuva

Hyvät käytännöt työssä jatkamiseksi ja työhön paluun tukemiseksi mielenterveyssyistä johtuvan sairauspoissaolon jälkeen

Projekti
20.04.2023 - 30.04.2024
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Hanketta rahoittaa European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)

Johtajat

Tässä Euroopan Unionin rahoittamassa hankkeessa kerätään hyviä käytäntöjä työhön paluun ja työssä jatkamisen tueksi mielenterveyden häiriöissä. Hankkeessa kootaan aineisto, joka perustuu tutkimuskirjallisuuteen ja jossa kuvataan yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja hyvät käytännöt ja työn muokkausmenetelmät, joiden avulla työntekijä voi jatkaa työssä. Hankkeesta julkaistaan raportti ja käsikirja EU-OSHA:n toimesta. Materiaalia tullaan käyttämään myös EU-tason mielenterveyskampanjoissa.

Avainsanat