Tarkenna hakuasi

Innokaupunki Joensuu 2 profiilikuva

Innokaupunki Joensuu 2

Projekti
01.06.2024 - 31.05.2025
Metsätieteiden osasto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Innokaupunki Joensuu 2 rahoittajan logo Innokaupunki Joensuu 2 rahoittajan logo

Muut rahoittajat

Innokaupunki Joensuu 2 rahoittajan logo Innokaupunki Joensuu 2 rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Business Joensuu Oy (päähankkeen toteuttaja), Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Joensuun kaupunki ja Luonnonvarakeskus.

Innokaupunki Joensuu 2 on Business Joensuu Oy:n johdolla ja koordinoimana toteutettava ryhmähanke, jonka osatoteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Joensuun kaupunki. Ryhmähankkeella toteutetaan Joensuun kaupungin ja valtion välille vuonna 2021 laadittua ja allekirjoitettua Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta 2021 – 2027. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2024 – 31.5.2025.

Ryhmähankkeen päätavoite hankkeen päättyessä: Joensuun tunnettuus fotoniikan ja metsäbiotalouden osaamisalueiden maailmanluokan kansallisina vetureina on kasvanut. Olemme entistä tehokkaampi tutkimusta hyödyntävien innovaatioiden ja uusien kestävää kasvua hakevien yritysten tukija, liiketoiminnan edistäjä ja huippututkimuksen keskittymä. Photonics Joensuu ja Forest Joensuu -innoryhmien TKI-toimintaa tukeva ja sitoutunut yhdessä tekeminen tukee innovaatioista syntyvää liiketoimintaa ja tehostaa monialaista hanketoimintaa. Alueen rooli houkuttelevana ympäristönä uusille innovatiivisille yrityksille on vahvistunut ja edistänyt uusien investointien saamista Joensuun seudulle.

Hankkeen konkreettinen toteutus jakaantuu viiteen työpakettiin (TP):
TP1 Innovation Joensuu
TP2 Photonics Joensuu
TP3 Forest Joensuu
TP4 Viestintä
TP5 Kaupunkikehittäminen

Työpaketissa 1 suunnitellaan ja testataan uudenlainen tutkimuslähtöisten startup -yritysten tarpeiden mukainen liiketoiminnan kehittämisen INNOPAD -malli, valmistellaan innovaatioaihioita Photonics ja Forest Joensuu -innoryhmien arvioitavaksi, kehitetään aiemmassa hankkeessa pilotoitua innoryhmätyöskentelyn koordinointitoimintaa sekä tehostetaan tutkimuslähtöisten innovaatioaihioiden tunnistamista ja ohjaamista liiketoiminnan kehittämispalveluihin esim. järjestämällä erilaisia tilaisuuksia startupeille, opiskelijoille ja yrityksille (mm. Hackathon 2024 sekä startup-baarit 2024 ja 2025), tietoiskuja ja tapaamisia oppilaitosten opettajille ja fotoniikan ja metsäbion professoreille sekä Business Joensuun asiantuntijavierailuja oppilaitoksiin. Lisäksi edistetään startup- ja kasvuyritysten ja rahoittajatahojen kohtaamista esim. järjestämällä Investor Summit Eastern Finland -tapahtuma. Näistä toimenpiteistä vastaa Business Joensuu.

Työpaketin odotettuja tuloksia ovat mm. pilotoitu INNOPAD -toimintamalli, uusien tutkimuslähtöisten innovaatioaihioiden kasvanut määrä, tutkimuslähtöisen startup -aktiivisuuden lisääntyminen mm. järjestettyjen tapahtumien tuloksena, opiskelijoiden ja tutkijoiden startup -tiimien määrä esim. alueen ulkopuolisissa startup -kilpailuissa sekä Innovation Joensuun tunnettuuden kasvaminen.

Työpaketissa 2 kehitetään fotoniikka -liiketoiminnan ekosysteemiä Photonics Joensuu -innoryhmän toiminnalla, edistetään yritysyhteistyötä ja verkostoitumista mm. kartoittamalla arvoverkostoja täydentäviä yrityksiä, osallistumalla omalla Photonics Joensuu -osastolla messutapahtumiin sekä toteuttamalla suomalaisten ja ulkomaalaisten delegaatioiden ja yritysten vierailuja Joensuuhun. Työpaketissa kehitetään ja täydennetään myös Photonics Center -yhteisön palvelutarjontaa ja markkinoidaan palveluja potentiaalisille asiakkaille sekä tehdään Chips Act -taustaselvitystyö. Näistä toimenpiteistä vastaa Business Joensuu. Lisäksi työpaketissa kehitetään Karelia Ammattikorkeakoulun tarkkuustekniikan toiminta- ja palveluympäristöä mm. yrityksille suunnattujen toteutustoimien valmistelulla (teknologiakartoitukset, pilotit, yritysryhmähankkeet, koulutustoiminta jne.) sekä tehostetaan asiakashankintaa. Itä-Suomen yliopisto kehittää yritysyhteistyötä ja fotoniikka-alan osaajien verkostoitumista mm. yritysvierailuilla ja alumnitoiminnalla sekä edistää yritysten TKI-toimintaa mm. opiskelijoiden harjoittelupaikkojen, opinnäytetöiden, tutkimushankkeiden ja tutkimusinfrastruktuurin hyödyntämisen kautta.

Työpaketin odotettuja tuloksia ovat mm. innovaatioaihioiden ja yrityslähtöisten TKI-toimeksiantojen määrän kasvu, fotoniikan arvoverkoston vahvistuminen uusilla yrityksillä, Photonics Center -yhteisöä palveleva toimintasuunnitelma, Joensuun roolin vahvistuminen eurooppalaisessa Chips Act -kokonaisuudessa, jossa valmistellaan pilottilinjakokonaisuutta Suomen ja Euroopan tasolla, tutkimuksesta liiketoimintaan prosessien määrän kasvu sekä yrityksille tehdyt fotoniikan ja tarkkuustekniikan teknologiaselvitykset.

Työpaketissa 3 kehitetään metsäbiotalouden liiketoiminnan ekosysteemiä Forest Joensuu -innoryhmän toiminnalla, edistetään yritysyhteistyötä ja verkostoitumista mm. kartoittamalla arvoverkostoja täydentäviä yrityksiä, osallistumalla alan kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin (sisältäen messuosastot, esiintymiset ja toimijavierailut) sekä toteuttamalla suomalaisten ja ulkomaalaisten delegaatioiden ja yritysten vierailuja Joensuuhun. Näistä toimenpiteistä vastaa Business Joensuu. Lisäksi työpaketissa tuotteistetaan Karelia Ammattikorkeakoulussa mm. ”Forest In” -soveltavan tutkimuksen ja liiketoimintamahdollisuuksien vierailukonsepti kansainvälisille toimijoille sekä jatkokehitetään Metsien Digital Twin -toimintaa yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Luken kanssa. Itä-Suomen yliopisto jalkautuu yrityksiin esim. aamukahvitilaisuuksilla, temaattisilla tietoiskuilla sekä UEF:n osaamisen ja yhteistyömahdollisuuksien esittelyillä.

Työpaketin odotettuja tuloksia ovat mm. innovaatioaihioiden ja yrityslähtöisten TKI-toimeksiantojen määrän kasvu, metsäbiotalouden arvoverkoston vahvistuminen uusilla yrityksillä, metsädemoalueiden (digitaalinen metsä) TKI-yhteistyö, tutkimuksesta liiketoimintaan prosessien määrän kasvu sekä soveltavan tutkimuksen vierailijapalvelun konsepti.

Työpaketissa 4 viestitään innovaatiotoiminnasta ja sen tuloksista esim. Innovation Joensuun omissa kanavissa, Innokaupungit -verkostossa sekä ansaitun ja maksetun median toimenpiteillä, vahvistetaan Photonics Joensuu ja Forest Joensuu -brändejä ja niiden tunnettuutta mm. järjestämällä tutustumismatka suomalaisen ja kansainvälisen median edustajille Joensuuhun, toteuttamalla brändiviestintää ja pilottikampanjoita eri kanavissa, järjestämällä Forest&Photonics -tapahtuma (työnimi) sekä sitouttamalla toimijat yhteisen viestintäaineiston käyttöön ja tiedon jakamiseen. Näistä toimenpiteistä vastaa Business Joensuu. Lisäksi Joensuun kaupunki toteuttaa kaupunkikehittämiseen liittyvää viestintää, esim. toteuttamalla Joensuun Uutisten extranumero fotoniikan ja metsäbiotalouden opinto- ja työllisyysmahdollisuuksista, toteuttamalla kaupungin muuttajakirjeen liitteeksi esittelymateriaali sekä valmistelemalla ja pilotoimalla Joensuun metsä- ja fotoniikkakohteita esittelevän opastetun teemakierroksen, joka voidaan yhdistää esimerkiksi media- ja vaikuttajavierailuihin sekä alueen matkailupalveluihin.

Työpaketin odotettuja tuloksia ovat mm. Innovation Joensuun, Photonics Joensuun ja Forest Joensuun ekosysteemien ja brändien näkyvyys paikallisessa, valtakunnallisessa ja kansainvälisessä mediassa sekä tunnettuuden kasvu, laadittujen viestintä-, sijoittumis- ja markkinointimateriaalien yhtenäinen käyttö ekosysteemitoimijoiden ja yritysten keskuudessa sekä fotoniikan ja metsäbiotalouden kohteita esittelevä opastettu teemakierros.

Työpaketissa 5 kehitetään fotoniikan ja metsäbiotalouden näkyvyyttä ja pilotointia kaupunkiympäristössä mm. edistämällä kaupunkiympäristössä näkyvien fotoniikan ja metsäbiotalouden referenssikohteiden toteutusta ja suunnittelua, laatimalla Metsäpääkaupunki Joensuun monumentin eli nähtävyyden toteutussuunnitelma sekä toteuttamalla Mehtimäen alueen kokeiluympäristön esiselvitys, jonka tavoitteena on selvittää alueen mahdollisuuksia TKI-toiminnan toteuttamiseen esim. metsäbiotalouden, fotoniikan ja kiertotalouden sekä energian osa-alueilla. Näistä toimenpiteistä vastaa Joensuun kaupunki.

Työpaketin odotettuja tuloksia ovat mm. Metsäpääkaupunki Joensuun monumentin toteuttamissuunnitelma ja viestintämateriaalit sekä Mehtimäen alueen kokeiluympäristön esiselvitys, alustava toteutussuunnitelma ja budjetti.