Tarkenna hakuasi

Innokaupunki Joensuu profiilikuva

Innokaupunki Joensuu

Projekti
Päättynyt 01.01.2023 - 29.02.2024
Metsätieteiden osasto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta
Fysiikan ja matematiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta
Kehittämispalvelut, Yliopistopalvelut

Rahoittajat

Päärahoittaja

Innokaupunki Joensuu rahoittajan logo Innokaupunki Joensuu rahoittajan logo

Muut rahoittajat

Innokaupunki Joensuu rahoittajan logo Innokaupunki Joensuu rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Business Joensuu Oy (päätoteuttaja), Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Joensuun kaupunki ja Luonnonvarakeskus.

Yhteyshenkilöt

Innokaupunki Joensuu on Business Joensuu Oy:n johdolla ja koordinoimana toteutettava ryhmähanke, jonka osatoteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Luonnonvarakeskus ja Joensuun kaupunki. Ryhmähankkeella toteutetaan Joensuun kaupungin ja valtion välille vuonna 2021 laadittua ja allekirjoitettua Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta 2021 – 2027. Valitut painopisteet perustuvat Joensuun seudun elinkeinostrategiaan, tki -toimijoiden strategisiin fokusaloihin sekä toimivaksi todettuun yhteistyöhön painopistealoilla. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2022 – 29.2.2024.

Ryhmähankkeen päätavoitteena on vahvistaa Joensuun seudun innovaatiovetoista kilpailukykyä, kasvua, elinvoimaa, työllisyyttä ja kansainvälistymistä. Hankkeessa luodaan alueen ekosysteemitoimijoiden yhteinen visio, strategia ja sen laadukas jalkauttaminen. Ekosysteemitoimijat organisoituvat konkreettiseen ja systemaattiseen toteuttamiseen vauhdittaakseen ekosysteemisopimuksen toteutusta valituissa painopisteissä.

Hankkeen konkreettinen toteutus jakaantuu seuraaviin työpaketteihin (TP) ja niitä tarkentaviin toimenpidekokonaisuuksiin:

TP1 Joensuun kaupungin ja kumppaneiden Innokaupunki -yhteistyötä kirkastavan strategian ja toimintasuunnitelman laatiminen ja toteutuksen aloittaminen.

TP2 Fotoniikka -liiketoiminta
2.1 Fotoniikka -liiketoiminnan strategian kirkastaminen, toimintasuunnitelman päivittäminen ja toteuttamisen käynnistäminen.
2.2 Photonics Centerin toimintaympäristön ja palveluiden kehittäminen, vaihe II.
2.2.1 Fotoniikan ekosysteemin arvoverkostojen kehittäminen ja täydentäminen.
2.2.2 Osaajat fotoniikkatoimialan yrityksiin.
2.2.3 Fotoniikan/tarkkuustekniikan toiminta- ja palveluympäristön kehittäminen.
2.2.4 Photonics Centerin tila- ja palvelutarjoaman kehittäminen.

TP3 Metsäbio- ja kiertotalous
3.1 Metsäbio- ja kiertotalouden strategian kirkastaminen, toimintasuunnitelman päivittäminen ja toteuttamisen käynnistäminen.
3.2 Strategian jalkauttamisen käynnistäminen.
3.2.1 Klusteritoimintamallin kehittäminen tutkimuksen kautta.
3.2.2 Ilmastoviisaan rakentamisen klusterin ja sen palveluiden kehittäminen.
3.2.3 Smart Forestry / Forest Management 6.0 – älykkään metsätalouden kehittäminen.
3.2.4 Kansainväliset metsäbiotalousverkostot Innokaupunki -toiminnan ja alueen yritysten tueksi.
3.2.5 Metsäbio- ja kiertotalouden arvoverkostoista kasvua.

TP4 Tutkimuksesta liiketoimintaa
4.1 Tutkimuksesta liiketoimintaa strategian ja toimintasuunnitelman laadinta.
4.2 Strategian jalkauttamisen käynnistäminen.
4.2.1 Toimintamallien testaaminen TP2:ssa ja 3:ssa.

TP5 Kärkitoimialojen viestintä (fotoniikka ja metsäbio)
5.1 Kärkitoimialojen viestintästrategian ja toimintasuunnitelman päivittäminen.
5.1.1 Brändien kehittäminen ja viestinnän suunnittelu.
5.2 Viestintästrategian jalkauttaminen käytäntöön.
5.2.1 Brändien pilotointi.
5.2.2 Viestintä Innokaupunki Joensuun toiminnasta ja tuloksista.
5.2.3 Kaupunkikehittämiseen liittyvä viestintä.

Ekosysteemisopimus kestää vuoteen 2027 saakka, ja uusien organisaatioiden on mahdollista liittyä mukaan tämän ryhmähankkeen päätyttyä.