Tarkenna hakuasi

Itä-Suomen yliopiston tekniikan koulutuksen infrastruktuurin kehittäminen, Pohjois-Karjala profiilikuva

Itä-Suomen yliopiston tekniikan koulutuksen infrastruktuurin kehittäminen, Pohjois-Karjala

Projekti
01.10.2023 - 31.12.2024
Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Itä-Suomen yliopiston tekniikan koulutuksen infrastruktuurin kehittäminen, Pohjois-Karjala rahoittajan logo Itä-Suomen yliopiston tekniikan koulutuksen infrastruktuurin kehittäminen, Pohjois-Karjala rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Johtajat

Itä-Suomen yliopiston tekniikan koulutuksen hankekokonaisuus koostuu koulutuksen kehittämishankkeesta, sekä siihen liittyvästä infrasruktuurihankkeesta.Tällä hakemuksella fokusoidutaan Joensuun kampuksella käynnistyvien tekniikan koulutusten ensivaiheen koulutusinfran erityisiin kehittämistarpeisiin. Projektitöiden ja ryhmätöiden tekeminen laboratorioissa vaatii uutta laitteistoa, joita haetaan tässä infrastruktuurihakemu ksessa. Kestävät teknologiat -ohjelmassa kehitetään koulutusta katalyysi- ja reaktoritekniikkaan sekä biomassan termokemialliseen konversioon liittyen. Lisäksi kehittämistarpeet keskittyvät puunjalostuksen tuotteiden demonstraatioiden, prosessoimisen, tuotetestauselementti en ja muiden biomateriaalituotteiden valmistamiseen ja testaamiseen liittyviin laitteisiin. Fotoniikan koulutusohjelmassa kehitetään perus- ja aineopintojen töitä sekä optiikan harjoitus- ja opinnäytetöitä. Tämä on erityisesti alueen teollisuuden suuntautumisen kanssa synergistä. Kaikki investoinnit eri harjoitustöihin, laboratorioympäristöihin ja opinnäytetöitä tukeviin työpajakokonaisuuksiin on suunniteltu yhdessä alueiden yritysten kanssa. Opetuslaboratorioiden kehittäminen tukee erityisesti uusien tekniikan professuurien opetus- ja tutkimusaloja.