Tarkenna hakuasi

Julkisen hallinnon oikeuden tutkimusryhmä profiilikuva

Julkisen hallinnon oikeuden tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä

Johtajat

Julkinen toiminta on laaja käsite, joka pitää sisällään lainsäätämisen, hallinnon ja lainkäytön. Julkisen hallinnon oikeuden tutkimusryhmä tutkii tähän kokonaisuuteen liittyvää sääntelyä. Tutkimusryhmä toimii Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitoksella. Tuotamme tutkimustietoa laaja-alaisesti julkisen toiminnan alaan kuuluvista oikeudellisista kysymyksistä, kuten kuntaoikeuteen, julkisiin hankintoihin ja informaatio-oikeuteen liittyvistä teemoista. Tutkimusryhmämme toimii Itä-Suomen yliopiston hallinto-oikeuden oppiaineen yhteydessä, ja opiskelijoidemme on mahdollista syventyä opinnoissaan monipuolisesti sekä yleis- että erityishallinto-oikeudellisiin kokonaisuuksiin. Tutkimusryhmämme vetäjänä toimii professori Tomi Voutilainen, jonka lisäksi ryhmään kuuluvat vanhempi tutkija Matti Muukkonen sekä väitöskirjatutkijat Evgenia Kurvinen, Jonna Kosonen, Saanareetta Virikko, Jarkko Pesu ja Meri Sariola.

Julkinen toiminta vaikuttaa monella eri alueella jokaisen arkeen, ja perustuslaissa säädetty vaatimus lakisidonnaisuudesta on julkisen toiminnan kulmakivi ja lähtökohta. Laadukkaan julkisen toiminnan ja päätöksenteon toteutumiseksi tähän kokonaisuuteen kohdistuvan sääntelyn tutkimus on avainasemassa. Oli sitten kyse esimerkiksi viranomaisen toimivallasta, julkisuusperiaatteen toteutumisesta taikka kuntia koskevista normeista, myös julkisen toiminnan kehittäminen vaatii tuekseen tutkimustietoa. Tutkimusryhmä tarkastelee julkista toimintaa paitsi valtion ja kuntien viranomaisten, myös muiden julkista valtaa käyttävien tahojen kannalta.

Julkaisut

150 kappaletta