Kalastuksen ja saimaannorpan suojelun yhteensovittaminen - haasteet ja kehittämistarpeet (KASSY)

Päättynyt. 01.07.2021 - 01.05.2022

Tutkimusryhmä

Hankkeessa tutkitaan kalastuksen ja saimaannorpan suojelun yhteensovittamisen haasteita. Tutkimushankkeella on kaksi tavoitetta:

1. Tutkia eri osapuolten välisen vuorovaikutuksen, neuvottelun ja yhteistyön muotoja sekä yhteensovittamisen haasteita
2. Tunnistaa käytännön kehittämistarpeita yhteensovittamisen ja konfliktinratkaisun tueksi

Tuloksia tullaan hyödyntämään tulevien yhteensovittamiseen tähtäävien prosessien ja vuorovaikutuksen suunnittelussa. Hankkeen tulokset ovat relevantteja paitsi kalastamisen ja saimaannorpan suojelun näkökulmasta, myös muissa vastaavissa lajien suojeluun liittyvissä kiistoissa.

Tutkimuhankkeen keskiössä ovat kalastuksen ja saimaannorpan suojelun yhteensovittamiseen liittyvät työryhmät ja niiden toiminta. Tutkimusaineistoina käytetään havainto-, lausunto-, kysely- ja haastatteluaineistoja, joiden pääasiallisina lähteinä ovat eri työryhmien jäsenet. Aineistonkeruun pääpaino on syksyssä 2021.

Hankkeessa järjestetään työpaja alkuvuodesta 2022, jonka tavoitteena on käsitellä kalastuksen ja saimaannorpan suojelun yhteensovittamiseen liittyviä kehittämistarpeita ja -ehdotuksia yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Lisäksi huhtikuussa 2022 järjestetään loppuraportin julkaisuseminaari.

Tutkimushankkeen rahoittajana toimii maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeen ohjausryhmä koostuu aihepiirin tutkijoista.