Tarkenna hakuasi

KAMUT- Kasvua mansikoille uusista tekniikoista - investointihanke profiilikuva

KAMUT- Kasvua mansikoille uusista tekniikoista - investointihanke

Projekti
01.01.2024 - 31.12.2025
Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

KAMUT- Kasvua mansikoille uusista tekniikoista - investointihanke rahoittajan logo KAMUT- Kasvua mansikoille uusista tekniikoista - investointihanke rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Kehitys- ja investointihankekokonaisuuden kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon puutarhatalouden pk-yritykset, joiden tarpeisiin etsitään uusia, ekologisesti kestäviä
kasvualustavaihtoehtoja ja kehitetään innovatiivista tuotantotekniikkaa. Mansikan kotimaista taimituotantoa kehitetään perustuen vertikaaliviljelyyn, jossa kasveja kasvatetaan led-valojen avulla useassa päällekkäisessä kerroksessa. Investointihankkeessa yliopiston TKI-infrastruktuuria täydennetään vertikaaliviljelyyn soveltuvalla kasvatuskontilla, mikä tukee kehityshankkeen päämäärien saavuttamista ja avaa sen toteutukseen uusia mahdollisuuksia. Kontissa kasvuolosuhteiden tarkempi hallinta ja hiilidioksidilannoitus mahdollistavat entistä kilpailukykyisempien kasvatusmenetelmien kehittämisen. Kontin ansiosta hankkeen aikana pystyään järjestämään useampia kasvualustojen ja viljelytekniikoiden kehittämiseen liittyviä testejä, kun tilankäyttö ei rajoita toimintaa. Kontissa voidaan myös kehittää sellaista vesiviljelytekniikkaa, jossa tarvittavan kasvualustan määrä on hyvin pieni. Tämä on yksi varteenotettava sopeutumiskeino, jolla voidaan edistää siirtymää turpeettomaan viljelyyn ja saadaan parannettua viljelyn resurssitehokkuutta kasvualustan käytön suhteen. Vertikaaliviljelyyn pohjautuva taimituotanto voi luoda alueille uutta elinkeinotoimintaa, joka samalla tukee ja vahvistaa Itä-Suomen marjayritysten toimintaedellytyksiä. Puhtaalle, tautivapaalle mansikan taimimateriaalille on tarvetta niin avomaanviljelmillä kuin tunneleissakin. Kasvatuskontti mahdollistaa myös vertikaaliviljelyyn perustuvan marjantuotannon pilotoinnin,
mihin liittyviä testejä järjestetään taimientuotantomenetelmien optimoinnin yhteydessä. Uusien kasvualustojen testaamisen ja viljelytekniikoiden kehittämisen ohella hankkeen keskeisenä tavoitteena on marjayrittäjien ammattitaidon kehittäminen ja uusien viljelymenetelmien jalkauttaminen käytäntöön. Odotuksena on, että hankkeiden myötä alueen mansikanviljelyelinkeino monipuolistuu ja siirtymästä turpeettomaan viljelyyn selvitään aiempaa kilpailukykyisempinä.
Hanke verkostoituu ja toimii tiedotuksessa ja koulutuksessa yhteistyössä Marjatieto-ryhmän ja
Agri-Food Cluster Pohjois-Savon kanssa.

Avainsanat