Karjala ja kielikontaktit

01.01.2011 -

Tutkimusryhmä

Ryhmä koostuu senioritutkijoista, post doc -tutkijoista ja nuoremmista tutkijoista. Ryhmässä tutkitaan monipuolisesti karjalan kielen eri varieteetteja ja niiden kielikontakteja suomen ja venäjän kanssa.

Tutkimusryhmän kohteena ovat Raja-Karjalan ja tverinkarjalan murteet erityisesti siltä kannalta, miten suomen ja karjalan sekä karjalan ja venäjän kielikontaktit ovat vaikuttaneet murteiden koostumukseen. Tutkimus perustuu laajoihin puhekielen korpuksiin ja koskee kielen fonologisia, morfologisia, syntaktisia sekä sanastollisia ilmiöitä. Teoreettis-metodologisesti tutkimuksessa sovelletaan mm. kieliopillistumistutkimusta, kielikontaktitutkimusta, variaationtutkimusta, korpuslingvistiikkaa, käyttöpohjaista syntaksin tutkimusta ja kansanlingvistiikkaa.

The aim of the research group is to investigate how the language contact between Karelian and Finnish and between Karelian and Russian has affected the composition of the dialects of Border Karelian and Tver Karelian. The research is based on large speech corpora and concerns the phonological, morphological, syntactic and lexical phenomena. The researchers apply the theories and methods of grammaticalization, contact linguistics, variation analysis, corpus linguistics, usage-based syntax and folk linguistics.

Ryhmän kuvaus

Tutkimusryhmä syntyi Suomen Akatemian rahoittamassa FINKA-tutkimushankkeessa ”Suomen ja karjalan rajalla: näkökulmia lähisukukieliin ja niiden murteisiin” (2011 – 2014), jossa tutkittiin Raja-Karjalan murteita (https://www.uef.fi/en/web/finka). Ryhmän toiminta jatkuu uudessa Suomen Akatemian hankkeessa Muutto ja kielellinen eriytyminen: karjala Tverissä ja Suomessa (KATVE; 2018 – 2022; http://www.uef.fi/en/web/katve). Vuosien varrella eräiden tutkimusryhmän jäsenten tehtävä on muuttunut: Pekka Zaikov on ollut vuodesta 2014 alkaen emeritusprofessori ja Vesa Koivisto hänen jälkeensä karjalan kielen ja kulttuurin professori. Maria Kok väitteli 2016 ja Milla Uusitupa 2017. Raja-Karjalan korpusta laatineet Laura Arantola (o.s. Piironen), Ilja Moshnikov ja Henna Massinen ovat tohtoriopiskelijoita. Ryhmän uusi jäsen on tohtoriopiskelija Susanna Tavi.Tutkimusryhmä on saanut rahoitusta Suomen Akatemialta, Koneen Säätiöltä ja Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiöltä sekä Itä-Suomen yliopistolta.

Tutkimusaiheita: Marjatta Palander: Kansanlingvistinen karjala ja suomen itämurteet; Vesa Koivisto: Sananmuodostus ja johto-oppi Raja-Karjalan ja Tverin karjalan murteissa; Hannele Forsberg: Suomen itämurteiden syntaksi; Pekka Zaikov: Johto-oppi (VA-partisiipit) karjalan kielessä; Helka Riionheimo: Kansanlingvistinen karjala, karjalan kielen elvyttäminen, kääntäminen karjalaksi; Maria Kok: Pronominaaliset, possessiiviset ja emfaattiset refleksiivit itämerensuomalaisissa kielissä, erityisesti virossa, vepsässä ja Tverin karjalassa; Milla Uusitupa: Referentiaalisuus karjalan kielessä; Natalia Giloeva: Indefiniittipronominien kieliopillistuminen karjalassa; Henna Massinen: Yleis- ja erikoisgeminaatio Raja-Karjalan murteissa; Susanna Tavi: Karjalan kielen sanaston kehityssuuntia korpusnäkökulmasta; Ilja Moshnikov: NUT-partisiipin variaatio Raja-Karjalan murteissa; Laura Arantola: Rajakarjalaismurteiden itsenäiset relatiivilauseet.

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

01.01.2011 -

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Liumila Gromova
  Liumila Gromova
 • Jaan Õispuu
  Jaan Õispuu
 • Leena Joki
  Leena Joki
 • Laura Arantola
  Laura Arantola
 • Pekka Zaikov
  Pekka Zaikov

Yhteistyökumppanit