Tarkenna hakuasi

Karjala ja kielikontaktit profiilikuva

Karjala ja kielikontaktit

Tutkimusryhmä
01.01.2011 -
Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

Tutkimusryhmä syntyi Suomen Akatemian rahoittamassa FINKA-tutkimushankkeessa ”Suomen ja karjalan rajalla: näkökulmia lähisukukieliin ja niiden murteisiin” (2011 – 2014), jossa tutkittiin Raja-Karjalan murteita (https://www.uef.fi/en/web/finka). Ryhmän toiminta jatkuu uudessa Suomen Akatemian hankkeessa Muutto ja kielellinen eriytyminen: karjala Tverissä ja Suomessa (KATVE; 2018 – 2022; http://www.uef.fi/en/web/katve). Vuosien varrella eräiden tutkimusryhmän jäsenten tehtävä on muuttunut: Pekka Zaikov on ollut vuodesta 2014 alkaen emeritusprofessori ja Vesa Koivisto hänen jälkeensä karjalan kielen ja kulttuurin professori. Maria Kok väitteli 2016 ja Milla Uusitupa 2017. Raja-Karjalan korpusta laatineet Laura Arantola (o.s. Piironen), Ilja Moshnikov ja Henna Massinen ovat tohtoriopiskelijoita. Ryhmän uusi jäsen on tohtoriopiskelija Susanna Tavi.Tutkimusryhmä on saanut rahoitusta Suomen Akatemialta, Koneen Säätiöltä ja Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiöltä sekä Itä-Suomen yliopistolta.

Tutkimusaiheita: Marjatta Palander: Kansanlingvistinen karjala ja suomen itämurteet; Vesa Koivisto: Sananmuodostus ja johto-oppi Raja-Karjalan ja Tverin karjalan murteissa; Hannele Forsberg: Suomen itämurteiden syntaksi; Pekka Zaikov: Johto-oppi (VA-partisiipit) karjalan kielessä; Helka Riionheimo: Kansanlingvistinen karjala, karjalan kielen elvyttäminen, kääntäminen karjalaksi; Maria Kok: Pronominaaliset, possessiiviset ja emfaattiset refleksiivit itämerensuomalaisissa kielissä, erityisesti virossa, vepsässä ja Tverin karjalassa; Milla Uusitupa: Referentiaalisuus karjalan kielessä; Natalia Giloeva: Indefiniittipronominien kieliopillistuminen karjalassa; Henna Massinen: Yleis- ja erikoisgeminaatio Raja-Karjalan murteissa; Susanna Tavi: Karjalan kielen sanaston kehityssuuntia korpusnäkökulmasta; Ilja Moshnikov: NUT-partisiipin variaatio Raja-Karjalan murteissa; Laura Arantola: Rajakarjalaismurteiden itsenäiset relatiivilauseet.

Yhteistyö

Avainsanat