Tarkenna hakuasi

Kasvatussosiologian tutkimusyksikkö SURE profiilikuva

Kasvatussosiologian tutkimusyksikkö SURE

Tutkimusryhmä
01.05.2019 -
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Johtajat

Kasvatussosiologian tutkimusyksikkö (SURE) tarkastelee yhteiskunnallisen eriarvoisuuden ilmiöitä erilaisissa ympäristöissä. Yksikössä tutkitaan muun muassa koulutuksellisia siirtymiä, kaupunki-, koulu- ja opettajasegregaatiota, erilaisia yhteiskunnallisiin asemiin kiinnittyviä dynamiikkoja kouluissa ja luokkahuoneissa sekä erilaisista taustoista tulevien lasten ja nuorten kokemuksia koulujen arjessa. Yksikön tutkimus keskittyy ensisijaisesti kasvatussosiologian ja kaupunkimaantieteen alueelle. Tarkastelussa keskeistä on yhdistää makro-, meso- ja mikrotason ilmiöitä ja tarkastella niiden keskinäisiä suhteita, joissa syntyy erilaisia risteäviä eriarvoisuuden muotoja.

Avainsanat