Tarkenna hakuasi

Kaupungit Ruotsin suurvallan itärajalla profiilikuva

Kaupungit Ruotsin suurvallan itärajalla

Projekti
01.01.2024 - 31.12.2026
Historia- ja maantieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Svenska litteratursällskapet i Finland

Kaupungit Ruotsin suurvallan itärajalla rahoittajan logo

Kaupungit Ruotsin suurvallan itärajalla

Valtarakenteet ja kaupalliset verkostot 1600-luvun jälkipuoliskolla

 

Kaupungit Ruotsin suurvallan itärajalla -hanke tutkii viiden kaupungin vallan ja kaupan verkostoja 1600-luvun lopulla. Nevanlinna, Käkisalmi, Sortavala, Brahea ja Kajaani sijaitsivat lähimpinä itärajaa. Pienestä koostaan huolimatta ne olivat alueidensa tärkeitä kaupallisia keskuksia. Hanke tarkastelee kaupunkien sisäistä ja välistä vuorovaikutusta, mutta myös yhteyksiä muualle Ruotsin valtakunnan ja Venäjän alueille. Tavoitteena on tuoda mikrohistorialliseen tutkimukseen vertaileva näkökulma, jonka mahdollistavat uudet digitaaliset menetelmät. Yhteistyössä Kansallisarkiston kanssa tuotetaan HTR-teknologian avulla sähköisesti luettavissa oleva lähdeaineistokorpus, jota analysoidaan digitaalisilla verkostoanalyysityökaluilla. Verkostoanalyysin, kaupunkien vertailun ja mikrohistorialle ominaisen lähteiden lähiluvun odotetaan paljastavan uusia piirteitä varhaisen uuden ajan kaupunkiyhteisöjen toimintatavoista.

Laivanlastausta 1600-luvun satamassa

Willem van de Velde: A Harbor 1650-1707. Rijksmuseum, Netherlands

Avainsanat