Tarkenna hakuasi

KestäväMaaseutu profiilikuva

KestäväMaaseutu

Projekti
Päättynyt 01.08.2020 - 30.07.2022
Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Osallistavan toimintatutkimuksen strategiaan pohjaava tutkimus- ja kehittämishanke, jossa tuotetaan asukas- ja yhteisölähtöistä tietoa hyvän elämän sisällöistä ja kuinka koettu hyvinvointi jäsentyy suhteessa kestävän hyvinvoinnin paradigmaan. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan asukkaiden näkemyksiä kuntien pito- ja vetovoimatekijöistä ja kuinka näkemykset haastavat tulevaisuuden kuntien elinvoimatyötä. Kehittämisosiossa tuetaan kuntia niiden lakisääteisessä osallisuustyössä.  Tutkimus tuottaa tietoa ja keskustelunavauksia koettua ja kestävää hyvinvointia, sosiaalista kestävyyttä ja älykästä sopeutumista koskeviin keskusteluihin konktekstina suomalainen maaseutu.

Hanketta on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

Yhteistyö

Avainsanat

Tutkijatohtorit

Muut ryhmän jäsenet

Julkaisut

8 kappaletta