KestäväMaaseutu

01.08.2020 - 30.07.2022

Tutkimusryhmä

KestäväMaaseutu on osallistavaa toimintatutkimusta soveltava tutkimus- ja kehittämishanke, joka tuottaa asukas- ja yhteisölähtöistä tietoa hyvän elämän ja kuntien elinvoiman jäsentämiseen. Kehittämisosiossa edistetään asukkaiden, päättäjien ja viranhaltijoiden välistä vuoropuhelua ja tuetaan kuntia niiden lakisääteisessä osallisuustyössä. Tutkimus tuottaa tietoa ja keskustelunavauksia myös älykästä sopeutumista koskevaan keskusteluun ja käsitteen määrittelyyn suomalaisen maaseudun kontekstissa.

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä ovat kestävän hyvinvoinnin, sosiaalisen kestävyyden ja älykkään sopeutumisen (Smart Shrinking) näkökulmat. Empiirisesti KestäväMaaseutu -hanketta toteutetaan viiden kunnan alueella: Ilomantsissa, Tammelassa, Karvialla, Viitasaarella ja Posiolla.

Hanketta toteutetaan Maaseudun Sivistysliiton, Itä-Suomen yliopiston ja Kuntaliiton yhteistyöhankkeena. Hankkeen työtiimin muodostavat yhteisökehittäjä (MSL), tutkija (UEF) ja osallisuuden erityisasiantuntija (Kuntaliitto).

Tutkijana hankkeessa työskentelee Mari Kattilakoski, mari.kattilakoski@uef.fi, p. 050 449 4896

Organisaatio

Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

01.08.2020 - 30.07.2022

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

  • Virpi Harilahti-Juola, Maaseudun Sivistysliitto
    Virpi Harilahti-Juola, Maaseudun Sivistysliitto
  • Kaisa Kervinen, Maaseudun Sivistysliitto
    Kaisa Kervinen, Maaseudun Sivistysliitto
  • Päivi Kurikka, Kuntaliitto
    Päivi Kurikka, Kuntaliitto

Yhteistyökumppanit

Linkit