Tarkenna hakuasi

Kielellinen variaatio, yhteiskuntaluokka ja eriarvoisuuden kokemukset Itä-Suomessa (KIVELI) profiilikuva

Kielellinen variaatio, yhteiskuntaluokka ja eriarvoisuuden kokemukset Itä-Suomessa (KIVELI)

Projekti
01.01.2023 - 31.08.2025
Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Kielellinen variaatio, yhteiskuntaluokka ja eriarvoisuuden kokemukset Itä-Suomessa (KIVELI) rahoittajan logo Kielellinen variaatio, yhteiskuntaluokka ja eriarvoisuuden kokemukset Itä-Suomessa (KIVELI) rahoittajan logo

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon rahastojen yhteinen kärkihanke.

Johtajat

Hankkeessa tutkitaan itäsuomalaisten kokemuksia ja havaintoja eriarvoisuudesta erityisesti kielenkäytön ja sosiaalisten suhteiden näkökulmasta. Monitieteisen, sosiolingvistiikkaa ja sosiologiaa hyödyntävän hankkeen tavoitteena on tarkastella sekä yhteiskuntaluokkaan, sosiaaliseen liikkuvuuteen ja eriarvoisuuteen liittyviä kokemuksia että sitä, miten ihmiset ilmentävät kielellisellä variaatiolla omaa taustaansa.

Tutkimusaineistona käytetään pääasiassa teemahaastatteluja. Aineistonkeruu keskittyy Pohjois-Karjalassa Joensuuhun ja Liperiin, Pohjois-Savossa Kuopioon ja Lapinlahdelle. Pohjois-Karjalassa aineistoa kerätään syksyllä 2023. Pohjois-Savon osalta aineistonkeruu painottuu alkuvuoteen 2024. Hankkeella on yhteys Kotimaisten kielten keskuksen käynnistämään Suomen murteiden seuruuhankkeeseen. Lapinlahden ja Liperin osatutkimuksissa pyritään tavoittamaan aiemmin haastateltuja seuruuinformantteja sekä etsimään uusia, 2000-luvulla syntyneitä nuoria. Joensuussa ja Kuopiossa kohderyhmänä ovat 1950- ja 2000-luvulla syntyneet asukkaat.

Ajankohtaista

Avainsanat