Kielellinen variaatio, yhteiskuntaluokka ja eriarvoisuuden kokemukset Itä-Suomessa (KIVELI) profiilikuva

Kielellinen variaatio, yhteiskuntaluokka ja eriarvoisuuden kokemukset Itä-Suomessa (KIVELI)

Projekti
01.01.2023 - 30.06.2025
Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Kielellinen variaatio, yhteiskuntaluokka ja eriarvoisuuden kokemukset Itä-Suomessa (KIVELI) rahoittajan logo Kielellinen variaatio, yhteiskuntaluokka ja eriarvoisuuden kokemukset Itä-Suomessa (KIVELI) rahoittajan logo

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon rahastojen yhteinen kärkihanke.

Johtajat

Ryhmän kuvaus

Hankkeessa tutkitaan itäsuomalaisten kokemuksia ja havaintoja eriarvoisuudesta erityisesti kielenkäytön ja sosiaalisten suhteiden näkökulmasta. Monitieteisen, sosiolingvistiikkaa ja sosiologiaa hyödyntävän hankkeen tavoitteena on tarkastella sekä yhteiskuntaluokkaan, sosiaaliseen liikkuvuuteen ja eriarvoisuuteen liittyviä kokemuksia että sitä, miten ihmiset ilmentävät kielellisellä variaatiolla omaa taustaansa.

Ajankohtaista

Avainsanat